Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D’n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

Inhoud winter 2022-2023

De wintereditie van ons afdelingsblad is uit. Met daarin o.a.:

en verder heel veel nieuws uit de afdeling.

Download het blad.
Ook oudere nummers kun je nog downloaden.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Deze kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties – bij voorkeur in kleur – s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het lentenummer kan ingeleverd worden t/m vrijdag 3 maart 2023 (jaarverslagen t/m 17 februari).