Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D’n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

Inhoud zomer 2023

De zomereditie van ons afdelingsblad is uit. Met daarin o.a.:

en nog meer nieuws uit de afdeling.

Download het blad en de extra Nieuwsflits (over de training ‘Natuur doet je goed’).
Ook oudere nummers kun je nog downloaden.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Deze kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties – bij voorkeur in kleur – s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het herfstnummer kan ingeleverd worden t/m vrijdag 15 september 2023.