Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D’n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

Inhoud lente 2024

Het voorjaarsnummer van ons afdelingsblad is uit. Met daarin o.a.:

Download het blad en de aanvulling (jaarverslag Natuurwerkgroep Malpie).
Ook oudere nummers kun je nog downloaden.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Deze kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties – bij voorkeur in kleur – s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het zomernummer kan worden ingestuurd t/m vrijdag 31 mei.