Jan en Jans Visser Fonds

Op 15 juli 2004 is de stichting Jan en Jans Visser Fonds opgericht met als doel de nalatenschap van de heer en mevrouw Jan en Jans Visser zo goed mogelijk ten goede te laten komen aan educatieve activiteiten en projecten op het gebied van natuur, milieu en landschap in de regio Aalst-Waalre-Valkenswaard.

janjansvisser_kleinJan en Jans Visser waren mensen die veel aandacht gaven aan de natuur- en milieueducatie binnen het toenmalige IVN Aalst-Waalre. Zij probeerden enthousiast en met succes andere mensen zover te krijgen dat ook zij die aandacht gaven en nog geven aan de natuur en het milieu.

De stichting Jan en Jans Visser Fonds wil het werk van Jan en Jans Visser voortzetten. Daartoe heeft de stichting het voornemen elk jaar een geldelijke ondersteuning beschikbaar te stellen voor activiteiten of projecten op het gebied van natuur en/of milieu in de regio Aalst-Waalre-Valkenswaard.

Subsidie aanvragen?

Voor meer informatie en voor het aanvragen van subsidies, zie jjvisserfonds.ivn-valkenswaard-waalre.nl.

Jan en Jans Visser Fonds kop 3op1