Op aanvraag

Volwassenen
Jeugd

Zoek je een leuke en interessante natuuractiviteit voor een groep, dan kun je deze aanvragen bij het IVN. Wij bieden zowel binnen- als buitenactiviteiten aan.

Tongelreepdal

Volwassenen

Samen de natuur in? Denk bijvoorbeeld aan een wandeling door een natuurgebied, of een rondleiding door de Vlindertuin in Waalre dan wel de Heemtuin in Valkenswaard. Als binnenactiviteit is een lezing over een natuuronderwerp mogelijk. Bij het IVN is op dit gebied veel ervaring aanwezig.

Aan activiteiten op aanvraag zijn wel kosten verbonden. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met het secretariaat: secretariaat@ivn-valkenswaard-waalre.nl.

Slootjesdag 2016 IVN Vslkenswaard-Waalre

Jeugd

Bijna alle basisscholen in het werkgebied van IVN Valkenswaard-Waalre hebben een eigen IVN-contactpersoon, die onder andere het bezoek aan het natuurproject coördineert. Ook andere IVN-activiteiten, zoals wandelingen, lopen via de contactpersoon.
Op aanvraag zijn tevens IVN-activiteiten mogelijk, niet alleen voor scholen maar ook voor jeugdgroepen.

Vlindertuin Waalre

Groepen kinderen (schoolklassen of buitenschoolse opvang) kunnen op aanvraag de Vlindertuin bezoeken.
Er wordt geen rondleiding gegeven, wel is er materiaal te huur waarmee men met hulp van eigen begeleiders in de tuin aan de slag kan.

Neem voor meer informatie contact op met de Vlindertuin, e-mail ivnvlindertuinwaalre@outlook.com. Algemene informatie over de Vlindertuin staat hier.

Leskisten

Leskisten voor jongere en oudere basisschoolleerlingen zijn te huur voor jeugdgroepen. Thema’s zijn onder andere regenboogkleuren, water, bomen, spinnen en herfst. Kijk bij het leskistenoverzicht voor een uitgebreide beschrijving.

Informatie over de leskisten is te krijgen bij Lies van Gompel, tel. 040-2018395 (op woensdag van 9.00 tot 13.00 uur).