Tiny Forests

Al 3 Tiny Forests in Leiden
Op 19 november plantten leerlingen van groep 6 van de Anne Frankschool een Tiny Forest naast hun school. Ze kozen daarvoor de naam Koekeroebos. Een week later werd in park Kweeklust het Zweefvliegbos geplant door leerlingen van groep 6 van de Pacellischool. En op 25 maart in Coronatijd werd het eerste bosje aangeplant, het Sleutelbos, helaas zonder de kinderen. Het is geadopteerd door Vrije School Mareland en groengroep Groenoord-Zuid en ligt op de hoek van de Haarlemmerweg en de Musschenbroekstraat. De kinderen hebben een les gekregen van het IVN, gaan er ook onderzoek en zijn zelf ranger, beschermer en verzorger van het bos tot ze dit weer overdragen aan een volgende groep. Maar natuurlijk kan de hele school en de buurt en de BSO er van meegenieten en de groei en bloei volgen.
Lees meer
Waarom heet het een Tiny Forest ® en geen minibos? Ze worden aangelegd volgens een vast concept van de Indiase ingenieur Sharma die zich weer baseerde op de bosbouwmethode van een Japanse professor.
Meer info bij het IVN die het idee naar Nederland haalde.
Op een oppervlakte ter grootte van een kleine tennisbaan worden 200 inheemse bomen en struiken geplant, ongeveer 30 soorten door elkaar. In korte tijd neemt de biodiversiteit enorm toe. Vogels, vlinders, bijen, plantjes vinden er een plekje en de ondergrond zit vol met bodemdiertjes, schimmels en bacteriën die de blaadjes verteren. Mensen kunnen die ontwikkeling volgen gedurende de seizoen en de jaren: natuurbeleving dichtbij huis. De bosjes zorgen ook voor een prettig klimaat, koelte, gezonde lucht en wateropvang. In Nederland zijn inmiddels 100 Tiny Forests aangelegd.
 Het project Tiny Forest wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. IVN ontving een bedrag om hun droom waar te maken: in vier jaar tijd honderd Tiny Forests in Nederland.

Heeft u een stukje grond dat geschikt is voor een T(u)iny Forest, of kent u iemand die dit heeft? Bij IVN is een pakket voor 6 vierkante meter te koop om dit te realiseren. Er is een beperkt aantal paketten, dus er kan een levertijd zijn.