Over Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, waar buurtbewoners de Nederlandse natuur ontdekken. Samen maken wij Nederland een stukje wilder!

Een door mensen aangelegd bos dat aan zichzelf wordt overgelaten, heeft meestal 100 jaar nodig om te volgroeien. Stel nu dat we dat nu eens tien maal zo snel konden doen? Shubhendu Sharma’s methode van bosbouw maakt dit mogelijk.
Sharma werkt als ingenieur bij Toyota en paste de principes van Toyota’s productiesysteem toe op bosbouw. Met deze methode helpt hij mensen wereldwijd Tiny Forests (100 à 300 m2) aan te leggen op 100% organische wijze. Deze Tiny Forests – Kleine Wildernissen - zijn 30 keer dichter begroeid en 100 keer biodiverser dan traditionele bosplantsoenen. Zijn methode biedt mensen de kans om overal ter wereld een Kleine Wildernis aan te leggen voor de prijs van een iPhone.

Met het project Tiny Forest NL, de Nederlandse variant van Tiny Forest, werkt IVN aan het herstel van de Aarde, door het stimuleren biodiversiteit, CO2-opslag, afvang van fijnstof, waterberging en het reduceren van hittestress. We zorgen ervoor dat mensen de natuur dichtbij kunnen beleven en met een simpele ingreep leren over biodiversiteit en de natuur.