Bestuur

Samenstelling van het bestuur van IVN Leidse regio:
(als u op de onderstreepte naam klikt, krijgt u het e-mailadres van de persoon)

Voorzitter Wietse Roodenburg
Tel: 070 5141805
Vice-voorzitter intern Ant Brandenburg
Tel: 06 27856603
Secretaris Astrid Veerman
M Nijhoffstraat 7
2321 WK Leiden
Tel: 06 83386523
Penningmeester
*) onderaan deze pagina staat ons banknummer
Wim van der Ham
Tel: 06 20025337
Bestuurslid algemeen Herman Breepoel
Tel: 06 57030830
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Vertrouwenscontactpersoon Sonja Meijer
Tel: 06 37005024
Webmaster en ledenadministratie (wijzigingen
svp via Ria, niet naar het bureau Amsterdam)
Ria Fijn van Draat
Tel: 071 5210887

*) Onze bankrekening: IBAN-nummer NL88 TRIO 0197 9101 73
t.n.v. IVN afd. Leiden (in het bankrekeningnummer is de O in TRIO de letter O, er komt 2 keer het cijfer 0 in voor).
Let op: de contributie dient naar het banknummer van IVN landelijk overgemaakt te worden (uitgezonderd de donateurs zónder machtiging).

De Statuten van IVN Leidse regio en het Huishoudelijk reglement van IVN Leidse regio kunnen we u op aanvraag sturen.