Bestuur

Samenstelling van het bestuur van IVN Leidse regio:
(als u op de onderstreepte naam klikt, krijgt u het e-mailadres van de persoon)

Voorzitter Wietse Roodenburg
Tel: 06 8660 5225
Vice-voorzitter intern Ant Brandenburg
Tel: 06 2785 6603
Secretaris Astrid Veerman
M Nijhoffstraat 7
2321 WK Leiden
Tel: 06 8338 6523
Penningmeester
*) onderaan deze pagina staat ons banknummer
Wim van der Ham
Tel: 06 2002 5337
Bestuurslid algemeen Herman Breepoel
Tel: 06 5703 0830
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Vertrouwenscontactpersoon Sonja Meijer
Tel: 06 3700 5024
Webmaster en ledenadministratie (wijzigingen
svp via Ria, niet naar het bureau Amsterdam)
Ria Fijn van Draat
Tel: 071 5210887

*) Onze bankrekening: IBAN-nummer NL88 TRIO 0197 9101 73
t.n.v. IVN afd. Leiden (in het bankrekeningnummer is de O in TRIO de letter O, er komt 2 keer het cijfer 0 in voor).
Let op: de contributie dient naar het banknummer van IVN landelijk overgemaakt te worden (uitgezonderd de donateurs zónder machtiging).

De Statuten van IVN Leidse regio en het Huishoudelijk reglement van IVN Leidse regio kunnen we u op aanvraag sturen.