Op je gezondheid

Als IVN zeggen wij dat we het iedereen gunnen om plezier en genoegen te beleven in de natuur. En als we “iedereen” zeggen, dan bedoelen we ook “iedereen”! Dus ook mensen voor wie de eigen gezondheid niet (meer) vanzelfsprekend is. We hebben het dan over grote aantallen en over heel veel doelgroepen. Chronisch zieken, zoals diabetici en mensen het ademhalingsstoornissen. Lichamelijk gehandicapten, die voor hun mobiliteit vaak zijn aangewezen op rollator, rolstoel of scootmobiel. Mensen met zintuiglijke of psychische beperkingen. Mensen die vanwege overgewicht of hoge leeftijd nauwelijks de deur meer uitkomen.

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur, vooral door verstedelijking, nog nooit zo groot geweest als nu. IVN wil deze afstand verkleinen door mensen vaker in contact te brengen met de natuur, zodat zij zelf ervaren welk effect dit heeft op hun gezondheid. Daarom initieert, regisseert en coördineert de landelijke en plaatselijke IVN activiteiten en projecten gericht op natuurbeleving. Hierbij wordt samengewerkt met andere partijen binnen de wereld van de gezondheidszorg, zoals zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Eén van die activiteiten is biowalking. Dat is wandelen in de natuur voor mensen met een chronische ziekte of beperking, onder begeleiding van een IVN Natuurgids en een medisch deskundige. Biowalking combineert de positieve effecten van bewegen in de natuur, natuurbeleving en lotgenotencontact. Wat het uniek maakt is de combinatie van natuurbeleving en patiëntenzorg.

Naast Biowalking met diabetici, blinden en slechtzienden, scootmobielers etc. hebben we 5 jaar lang de Rollatorclub in de zomer zowat alle natuurgebieden rond Leiden laten zien. Tot grote vreugde van deelnemers en gidsen. Eindelijk weer de natuur in!  En ook in verzorgingshuizen wandelen we met rolstoelgebonden bewoners en hun begeleiders. En proberen we in het kader van het landelijke IVN-programma ‘Grijs, groen en gelukkig” de leefomgeving te vergroenen door kruidwagens neer te zetten en te werken met een natuurkoffer.
Ook zijn we met bewoners van het opvanghuis Rosa Manus op stap geweest.

Wij leggen er de nadruk op, dat wij alleen functioneren als IVN-gids. Dat is ook de reden dat wij in alle gevallen samenwerken met andere organisaties, die de deskundigheid op het gebied van gezondheid/medisch handelen meebrengen.

In Coronatijd heeft de werkgroep noodgedwongen niets kunnen doen. Nu zijn we ons zelf weer aan het uitvinden. Er zijn 2 vaste groepsleden, maar we willen er graag meer met affiniteit voor natuur èn mensen. Vaak recruteren we ook collega IVN-gidsen voor een bepaald gebied of activiteit.  Elke nieuwe doelgroep heeft zijn eigen uitdaging. Met als beloning mensen die weer buiten kunnen komen en daar zeer van genieten.

Meer informatie ?
Bep van Houten coördinator Werkgroep “Op je gezondheid” IVN regio Leiden (klik op de naam om het e-mailadres te krijgen).
Een artikel over Biowalk vindt u hier >>>>