Ontdek Natuur met Citizen Science

Logo

Een bijzonder samenwerkingsverband tussen de KNNV, IVN en Naturalis is gerealiseerd
Op 28 januari 2019 hebben KNNV, IVN en Naturalis hun medewerking toegezegd aan de oprichting en de activiteiten van de Citizen Science werkgroep ‘Ontdek Natuur met Citizen Science’. Zij ondersteunen het startdocument, waarin de doelstelling, de werkwijze en de financiële onderbouwing is beschreven (zie startdocument) .

Samengevat is het doel van deze werkgroep om vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar te brengen rond bepaalde onderzoeksvragen uit de natuur. Kennis wordt gedeeld en activiteiten worden geoefend, meestal mét een excursie. Het is de intentie van de werkgroep te reageren op vragen uit de samenleving. Denk aan de tweede Nationale Bijentelling, het Oeverplantenproject, de Vlindertelling of een vraag van een gemeente over het beheer.

Het is de verwachting dat mensen door hun betrokkenheid bij deze onderwerpen meer bewust worden van de natuur. Men leert de natuur beter kennen en komt meer te weten over soorten en aantallen. Door de gegevens te delen dragen ze bij aan het behoud van natuur.
De website van onze werkgroep informeert je over onze activiteiten.

Meedoen?
De werkgroep wordt nu gevormd door Jacqueline Henrot, Ron Mes en Maddy van Holland.
Vind je het leuk om mee te helpen bij de organisatie van één of meerdere workshops? Wij zien je graag komen! Je kan je aanmelden bij één van ons of stuur een mail aan ontdeknatuur@gmail.com.

Nieuwe leden en ideeën zijn erg welkom.
Inmiddels bezinnen we ons op een andere – passender – naam.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
•    Op 14 februari 2019 was er een workshop ‘Planten en insecten herkenningsapps & digitaal waarnemen’ en op 24 april  de eerste veldexcursie op de Ruige kade in Leiderdorp. In totaal zijn er drie veldexcursies op de kade geweest. Op 2 september jl. is deze workshop herhaald, er waren 31 belangstellenden. Omdat niet iedereen kon mee doen, wordt op 16 oktober 2019 weer een workshop georganiseerd en een veldpracticum voor álle deelnemers. Meer informatie >>>>.
•    Op 12 april werd de workshop bijen herkennen en leren tellen met een theoretisch deel en een praktijkdeel gehouden, er waren 22 deelnemers.
•    Op 27 mei zijn er vier veldworkshops ‘Oeverplanten’ georganiseerd met in totaal 17 deelnemers .