Agrarisch Natuurbeheer (WAN)

De WAN is een werkgroep van IVN regio Leiden.
Zij beheert en onderhoudt enkele geriefhoutbosjes in de regio. Het belangrijkste bos is het Ommedijkse Bos in Wassenaar. Deze groep heeft nu een eigen weblog kijk hier >>>>

Sedert 1989 wordt dit grote geriefhoutbos door vrijwilligers onderhouden, om de diversiteit van bomen, planten, vogels, insecten en dieren te optimaliseren. De WAN houdt zich ook bezig met weidevogelbeheer, een uilenproject en flora- en fauna-inventarisatie.
Vrijwilligers werken, onder deskundige begeleiding, in het Ommedijkse Bos in Wassenaar, de Boterhuispolder en de Zwanburgerpolder in Warmond, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 14 uur, van begin november tot half maart.
Werkzaamheden zijn ondermeer zagen, snoeien en het maken van takkenrillen, het baggeren van een sloot of ander onderhoudswerk.
Wij kunnen altijd extra handen gebruiken in het natuuronderhoud, vooral in de winter, maar incidenteel ook in de andere jaargetijden.
Wilt u meewerken aan het natuuronderhoud, dan bent u van harte welkom!
Ook als u niet íedere zaterdag beschikbaar bent….

Informatie:
Lydia Wisse : stuur een e-mail naar Lydia
Johan Kieft : stuur een e-mail naar Johan