Oegstgeest, de werkgroep

De leden van de werkgroep zijn vooral actief bij de stichting Milieu Educatiecentrum (MEC) Oegstgeest. Vrij snel na het begin van deze organisatie in 2005 gingen IVN’ers uit Oegstgeest en omgeving daar als natuurgidsen maar ook als bestuurders aan de slag. De eerste generatie, IVN-natuurgidsen van de opleiding 2002, doet het intussen wat rustiger aan, maar er zijn, naast 16 niet-IVN’ers, nog steeds 8 IVN-natuurgidsen actief. De doelstelling van MEC Oegstgeest is om de kennis over natuur en het plezier in de natuur van de inwoners van Oegstgeest te bevorderen.

Schoolprogramma
De belangrijkste doelgroep van MEC Oegstgeest zijn de leerlingen van de 10 basisscholen van het dorp. Elk jaar wordt aan de scholen een programma van 10 tot 12 activiteiten tijdens schooltijd aangeboden waarop leerkrachten hun groepen kunnen inschrijven. In het schooljaar 2022/23 doen 98 groepen aan het programma mee. De meeste van de lessen zijn buiten en vooral de “klassiekers” als vogels kijken, uilenballen uitpluizen, lente- en herfstspeurtochten en waterdiertjes vissen doen het goed. Maar er zijn ook nieuwere activiteiten als stoepplantjes zoeken en natuurfoto’s maken die populair zijn. Elke les wordt begeleid door vrijwilligers, meestal drie of vier.

Publieksexcursies
Elke tweede zondag van de maand (in de zomer op zaterdagavond) is een publieksexcursie in of rond Oegstgeest

Kruidenpluktuin
Bij het winkelcentrum op de hoek Irislaan/Lange Voort onderhouden vrijwilligers van MEC Oegstgeest een kruidenpluktuin. Daar kan iedereen gratis kruiden voor eigen gebruik plukken.

Overig
Behalve via MEC Oegstgeest zijn verscheidene leden van de werkgroep ook op andere manieren en plekken actief, binnen en buiten het dorp.
Op de website www.mecoegstgeest.nl is uitgebreidere informatie te vinden over deze en andere activiteiten in Oegstgeest. MEC Oegstgeest is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.