Nieuw Leeuwenhorst

Nieuw Leeuwenhorst is het restant van een oud landgoed (Leeuwenhorst) en wel het gedeelte dat ligt tussen de dorpen Noordwijk en Noordwijkerhout. De herkomst van de naam ‘Leeuwenhorst’ is niet in documenten te vinden; wel is bekend dat het grote landgoed in bezit was van een abdij, die in de dertiende eeuw is gebouwd en die is verwoest bij het beleg van Leiden in de Tachtigjarige Oorlog. De abdij was gelegen bij het riviertje de Leede, en men veronderstelt dat het bos eromheen (de ‘horst’) Leedehorst werd genoemd, wat verbasterd werd tot Leeuwenhorst.

Het landschappelijk meest interessante gebied, waar de IVN-excursies zullen plaatsvinden, is een rechthoek van 700 meter lang en 300 meter breed, langs de weg tussen Noordwijk en Noordwijkerhout (Gooweg). Ondanks de bescheiden afmetingen vertoont het gebied een grote variatie aan landschapstypen: er is eeuwenoud bos met twee prachtige beukenlanen, er is jonger bos, er zijn vijvers en er zijn ruige weides. In alle jaargetijden valt er voor de wandelaar veel te genieten: in het voorjaar zijn overal in het bos de zangvogels te horen, onder andere nachtegaal, zanglijster en zwartkop, in de zomer bloeit de weide op, in de herfst vindt men zowel in de boslanen als op de weide een grote variëteit aan paddenstoelen (jawel, ook de vliegenzwam) en in de winter biedt de grootste vijver een rustplaats voor een groot aantal watervogels, zoals smienten, wintertalingen, krakeenden en zaagbekken.
De wandelaar die gevoelig is voor de vele kleurschakeringen in het bos en langs de vijvers, komt in ieder jaargetijde wel aan zijn trekken, net zo goed als de natuuronderzoeker die voor zijn waarnemingen loep of verrekijker inzet.
De IVN-excursies zijn wandelingen van ongeveer anderhalf uur in het gebied, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van de locatie, waarvan de sporen nog duidelijk te zien zijn.

Het vertrekpunt van de excursies is het Koetshuis (Gooweg 36, 2211XX Noordwijkerhout). Aan beide zijden van de weg is een halte van buslijn 90. Aan de óverkant van de Gooweg is parkeergelegenheid voor auto’s én fietsen; het landgoed Nieuw Leeuwenhorst is alleen toegankelijk voor wandelaars, eventueel met aangelijnde hond.