Cronesteyn

Polderpark Cronesteyn is met zo’n 90 ha het grootste park van Leiden en het heeft een rijke geschiedenis. Het is een afwisselend gebied met onder meer weiden, moerastuin, reigerbos en waterspeeltuin. Dit alles maakt dat in Cronesteyn heel veel soorten planten en dieren leven. Het is dus een perfect gebied om de natuur te  beleven!
De IVN werkgroep Cronesteyn draagt er graag aan bij te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de rijkdom van park Cronesteyn kunnen ervaren en beleven. Deze werkgroep verzorgt het hele jaar door daarom allerlei activiteiten en excursies voor jong en oud.
Zo vindt in de winter een wintervogelexcursie plaats en wordt een winterpad uitgezet. In het vroege voorjaar wordt een knoppentocht gelopen en wat later een bloesemtocht. ’s Zomers worden rondleidingen door de moerastuin gedaan, vinden er nachtvlinder- en vleermuizenexcursies plaats en wordt het leven in de slootjes onderzocht. In het najaar zijn er rondleidingen over bessen, zaden en paddenstoelen en wordt er voor de kleine beestjes gebouwd (insectenhotels). Verder vinden er verspreid over het jaar lezingen over de geschiedenis van Cronesteyn plaats, worden braakballen uitgeplozen, wordt er naar kleine beestjes gespeurd en zijn er diverse vogelrondleidingen. Daarnaast worden meermaals natuurwandelingen met groepen mensen met een specifieke zorgvraag georganiseerd; deze worden Biowalking genoemd.

Wil je meer informatie over Polderpark Cronesteyn? Zie dan:
Cronesteyn (onder Natuurgebieden) en Stichting Groen Cronesteyn

Voor informatie over de activiteiten en excursies in Cronesteyn, zie de activiteiten.
En wil je meewerken in onze actieve werkgroep? Stuur dan een mailtje naar ivnleiden@hotmail.com