Lentevreugd, de werkgroep

Vanwege het open landschap komen veel bezoekers graag naar Lentevreugd. Vogelaars snellen er in groten getale naar toe als er een zeldzame vogel is gespot. Ouders met kinderen komen voor de Konikpaarden en Schotse Hooglanders, vooral als ze veulens en kalfjes hebben. En eerlijk is eerlijk, die jonge dieren zijn ook schattig.
De werkgroep Lentevreugd bestaat uit natuurgidsen die excursies verzorgen en een vrijwilligersgroep die tussen 15 augustus en 15 maart aan natuurbeheer doet. In het broedseizoen (tussen half maart en half augustus) inventariseren zij de planten.
De vogelexcursies die onder andere natuurgids Lex Burgel in samenwerking met Vogelbescherming Nederland verzorgt, zijn populair. In voor- en najaar komen mensen uit de regio speciaal voor (doortrekkende) vogels naar Lentevreugd.
Lentevreugd is een jong natuurgebied. Bloembollen maakten zo’n 20 jaar geleden plaats voor duinnatuur. Het vormt een overgangsgebied tussen duin en polder. De rellen (gegraven duinbeken) maken het tot een uniek natuurgebied. Beheerder Staatsbosbeheer is vorig jaar gestart met een kwaliteitsimpuls. Door afgraving is er meer natte duinnatuur bij gekomen. Een vogelkijkpunt en een gedeeltelijke verharding van het pad zijn inmiddels ook gerealiseerd.
De natuur in Lentevreugd beleven kan door met een excursie mee te gaan, maar meewerken met de vrijwilligers van de beheergroep kan ook. Buiten het broedseizoen werken zij iedere donderdagochtend op het zogenaamde Leeuwerikveld of Vlinderveld. Bijna ieder jaar krijgen zij hulp van de  Amerikaanse School. De leerlingen leren zo spelenderwijs veel over biodiversiteit. Ook dit jaar komt een aantal klassen van de Amerikaanse school meehelpen. Het is nog niet zeker of er in november een Natuurwerkdag wordt georganiseerd in Lentevreugd, maar als die doorgaat is dat ook een mogelijkheid om eenmalig mee te helpen.  
Net als vorig jaar vieren we in september Fête de la Nature. Dan worden eerst de handen uit de mouwen gestoken en daarna is er onder het genot van een welverdiend hapje en drankje, muziek!
Kijk voor meer informatie voor excursies en werkzaamheden van de vrijwilligersgroep op www.leeuwerikoplentevreugd.nl
Kijk ook eens onder de Natuurgebieden bij Lentevreugd >>>>