Wijkpark Merenwijk

Het Wijkpark Merenwijk is het groene hart van de woonwijk Merenwijk in het noorden van Leiden. Met de groene toegangswegen is het park onderdeel van de Groene Hoofdstructuur, dat het buitengebied met de binnenstad verbindt.
Het park is rijk aan vogels, zoals boomkruipers, goudhaantjes, gele kwikstaarten, ooievaars, sperwers en de waterral. En natuurlijk ook diverse soorten mezen en de ijsvogel. In het park staan grote hoge bomen, struiken en kruiden, die grotendeels inheems zijn. In het voorjaar vind je diverse voorjaarsbloeiers en in het najaar heel veel verschillende soorten paddenstoelen.

In het park zijn een aantal grasvelden om te recreëren. Bij de ingang is een grote kinderboerderij waar bezoekers kunnen rondlopen tussen de (diverse rassen) koeien, schapen, geiten, varkens, kippen en ander (pluim)vee. In het theehuis de Trotse Pauw (https://dehaardstee.nl/projecten/theehuis-de-trotse-pauw) zijn gezonde broodjes en zelfgebakken taart te eten bij een kopje koffie, thee of chocolademelk. Ook het centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie van de gemeente Leiden, Weidezicht, ligt in Park Merenwijk.

Het park is in 1971 aangelegd, voordat de rest van de wijk in de polder werd gebouwd. Bij de aanleg is rekening gehouden met de oorspronkelijke polderstructuur en is de Middeleeuwse Broekweg behouden gebleven. Het idee was om er een heempark van te maken en er werden 600 soorten bomen en struiken geplant. Ze plaatsten diverse bruggetjes en de stapstenen en legden veel paden aan. Het park kent daardoor vele hoekjes en heeft nu de uitstraling van een klein bos met omgevallen bomen en takkenrillen.
Dit geheel en de ligging tussen de meren, de polders en de stad leidt tot verschillende planten- en diergemeenschappen.
Het bospark heeft een eigen website: https://merenwijkpark.wordpress.com/. Hier is informatie te vinden over de flora en fauna van het park en over excursies en andere activiteiten in het park en de Merenwijk.