Vogelwerkgroep "De Spotvogel"

De vogelwerkgroep is een groep enthousiaste vogelaars die als doelstelling heeft om meer over vogels te leren door samen waar te nemen tijdens excursies. De groep wil in eerste instantie genieten van de vogels en van de natuur (het is dan ook een vogelkijkgroep), maar soms wordt er ook “gewoon” gewerkt. Zo inventariseert de groep vogels op de Strabrechtse Heide en houdt ze vogeltellingen o.a. van bosuilen, klapeksters en nachtzwaluwen. Verder doen enkele leden mee aan het plaatsten van nestkasten voor steen- en kerkuilen.

Excursies

Tijdens een excursie worden meestal veel vogelsoorten waargenomen. De waarnemingen worden genoteerd op een tellijst. De laatste tellijsten vindt u meestal onderaan deze pagina. Iedere twee weken houdt de groep op zaterdag een excursie, soms in de buurt, soms wat verder weg. Verder zijn er regelmatig studieavonden bijv. over roofvogels, over steltlopers of over eenden & ganzen.

Wij nodigen mensen die geen lid zijn van de vogelkijkgroep uit om eens mee te gaan met een excursie.  Je hoeft geen ervaring te hebben als vogelaar: Het aantal mensen dat per excursie mee kan is echter beperkt. Daarom is vooraf aanmelden bij de contactpersoon verplicht. Het vertrek is meestal vanaf het gemeentehuis in Heeze. De excursies worden enige weken van te voren aangekondigd onder Activiteiten.

Brochure

heeze-leende_brochure_vogelgroep.pdf


Contactpersoon:
Corrie Vincent Kruiseik 20 5591 LJ Heeze tel. 040-848 2844 of 
06-3380 2188 corrie.vincent@hslnet.nl 

De werkgroep houdt een blog bij op http://spotvogel-ivnhl.blogspot.nl/ en ze heeft ook een Facebook pagina: https://www.facebook.com/De-Spotvogel-801608509947473/?ref=ts&fref=ts

 

Activiteiten 2018

Huiszwaluw telling Heeze-Leende 2018

Verslag excursie Biesbosch 2018

Verslag aanwezige vogels Biesbosch

 

Activiteiten 2017

BMP Strabrecht

Verslag Noordwaard 2017

 

Activiteiten 2016

heeze-leende_2016-10-08_tellijst_en_verslag_stevensweert_molenplas.pdf

heeze-leende_lauwersmeer_2016.pdf

 

Vogelwerkgroep heeft succesvol jaar achter de rug!

Vogelwerkgroep “De Spotvogel” heeft ook in 2016 iedere twee weken weer een excursie gehouden naar uiteenlopende vogelgebieden, waaronder het Lauwersmeer, de Ooypolder en de Noordwaard Bij iedere excursie is een tellijst ingevuld met waargenomen soorten. Totaal zijn 175 soorten waargenomen. Dit is een respectabel aantal. Zo’n 40-45% hiervan waren eenden & ganzen en een even groot deel zangvogels. De rest bestond uit roofvogels (5%) en spechten, uilen, duiven, zwaluwen (10%). Interessant is het om te zien welke soorten niet waargenomen zijn dit jaar, maar die in andere jaren wel gezien zijn (o.a. de zeearend). Ook valt op dat enkele soorten wel in Nederland voorkomen, maar niet zijn waargenomen door de werkgroep omdat de soort moeilijk te determineren is of omdat het geluid onbekend is, zoals dat van de glanskop.
Voor 2017 heeft de werkgroep weer een ambitieus programma opgesteld. Op het verlanglijstje van vogelsoorten staat o.a. de zeearend, de dwergmeeuw, de houtsnip en natuurlijk de glanskop. De groep oefent alvast op het geluid: 
•    Zang: een metaalachtig "tiu-tiu-tiu-tiu-tiu" 
•    Roep: een explosief "psie-tjeh" (wordt enkele malen herhaald).
Simpel, toch? 
2017 wordt vast weer een fantastisch vogeljaar!