Scholen

Het scholenwerk, wat houdt dat in?
Bij het IVN Heeze-Leende kennen we o.a. natuurgidsen die aan educatie voor volwassenen doen en schoolgidsen voor jeugdeducatie. De schoolgidsen trekken met de kinderen van de basisscholen in onze gemeente regelmatig de natuur in. Op een leuke en speelse manier wordt dan buiten een “natuurles” gegeven. Deze natuurlessen behoren vaak tot een project dat al op school gestart is.

Dit zijn de projecten die we aanbieden:

Voor groep 1 en 2:

 • Kabouterpad: een herfstwandeling met leer- en beleefopdrachtjes over de natuur.
 • Pinkeltje: De leerkrachten krijgen een informatiemap, de wandeling met de opdrachten, de spullen voor het zaaiproject en het verhaal van kabouter Pinkeltje in een leskist in april. Ze mogen zelf bepalen wanneer ze het project doen met de leerlingen. Voor de wandeling zijn enkele ouders nodig die de kinderen in groepjes begeleiden. Voor de St. Jan school hebben enkele enthousiaste gidsen een leuke wandeling uitgezet die vanaf de school start evenals voor de andere scholen. Het rode mutsje van Pinkeltje zoeken tijdens de wandeling vinden de kinderen spannend. In de klas vooral de verwondering over de opdracht hoe uit tuinkers en boontjes plantjes groeien.

Voor groep 3 en 4:

 • Boerderijproject:

  Elk jaar zijn we welkom in mei voor dit project bij de kinderboerderij “De Hoeve “bij Kempenhaeghe. Helaas kan het nu niet vanwege de coronamaatregels. De beheerder nodigt de leerlingen met hun ouders in de grote vakantie van harte uit om naar de dieren te komen kijken, mits de coronamatregelen dat dan toelaten. We hebben opdrachten gemaakt over de koe, het paard, de kip en het schaap die in de klas en ook in de omgeving van de school gedaan kunnen worden. Ook krijgen ze informatie over de zintuigen aangeboden met filmpjes erbij. Voor de buitenopdrachten kan de leerkracht en ook de kinderen lege pakken en blikjes verzamelen b.v. pak melk, vla, yoghurt, knakworst van de kip, rund, varken enz. Dit materiaal verstopt een ouder rondom de school en de leerlingen mogen zoeken. Daarna zetten ze de producten afkomstig van het varken, de koe, bij elkaar eventueel laat de leerkracht de kinderen vertellen wat de dieren zelf eten. Verder bieden wij informatie aan voor de leerkracht en een werkblad voor de leerlingen over de bijenhotels die, in Leende bij het Kraanven en het Brouwershuis en in Heeze in De Groene Spinner en op de hoek Windrecht- Warande. De insecten hotels zijn voor solitaire insecten, zij zorgen voor 80 % voor de bestuiving van de planten.    

  Omdat wij alles digitaal sturen kunnen de leerkrachten zelf bepalen wanneer zij dit project doen. Bij de buitenopdrachten is het voor hen en de leerlingen fijn als er ouders zijn die meehelpen. 

 • Ganzenspel: Groep 4 voert opdrachten uit gericht op natuurbeleving in hun omgeving.

Voor groep 5 en 6:

 • Voorjaar in de berm: Een project waarbij de relatie tussen plant, dier en mens dicht bij huis bekeken wordt.
 • Water: Het leven van plant en dier in en bij het water wordt onderzocht.

Voor groep 6 en 7:

 • Bos en Bodem: Het bos staat centraal met de functie die zij heeft voor mens en dier.
 • Heide: De geschiedenis van de heide, het beheer en de dieren en planten die in deze omgeving voorkomen.
 • Alternatieve Boomfeestdag:

  De leerlingen van groepen 7 hebben vanwege Corona geen Boomfeestdag gehad. Deze kinderen gaan naar een bijenhotel in de buurt van hun school kijken. Er zijn door ORBIS  om de biodiversiteit te vergroten twee hotels voor de solitaire insecten geplaatst; in Heeze in De Groene Spinner en in de hoek Corweide Warande langs het spoor. Ook in Leende staat er één bij het Brouwershuis en één bij het speeltuintje in Kraanven.

Als voorbereiding laat de leerkracht de leerlingen:

 • Een Power Point over solitaire bijen zien  
 • Schooltv: Nieuws uit de natuur - Bijen (vanaf 8:40 gaat het over verschillende soorten bijen en insectenhotels).
 • De jeugdbijlage van solitaire insecten van Brabants Landschap.

Daarna wandelen de leerlingen naar het insectenhotel om dit te bekijken en zoeken in groepjes zoveel mogelijk verschillende bloeiende plantjes. Als binnen activiteit mogen ze zelf een hotel maken met een conservenblikje. De solitaire insecten krijgen zo meer nestgelegenheid want ze bestuiven immers 80 % van de planten.

Voor groep 8:

 • Project Eigen Dorp.  De leerlingen doen een quiz (die samen met de Heemkundekring is opgesteld) in de Heemkamer en ze doen een practicum over natuur en milieu in de Sleutelbloem.

Meedoen?

Het scholenwerk bedient alle scholen in de gemeente, dus van Heeze, Leende, Leenderstrijp, Sterksel en de Berkenschutse (Kempenhaeghe). Enthousiaste medewerkers(sters) zijn dus te allen tijde zeer welkom. Voor de projecten die je kiest krijg je voorbereiding en bijscholing. Daarna loop je met een ervaren gids mee. De projecten zijn in het voor- en najaar en duren vaak drie weken. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je beschikbaar bent voor een project.  Wil je meer informatie neem dan contact op met één van onze contactpersonen:

Contactpersonen:

Wilhelmien van de Paal en José Verbeek                                                                e-mail: scholenwerk@ivnheezeleende.nl

Brochure

Deze brochure geeft informatie over het Scholenwerk en over de Kinderactiviteiten:

brochure scholenwerk