Scholen

Het scholenwerk, wat houdt dat in?
Bij het IVN Heeze-Leende kennen we o.a. natuurgidsen die aan educatie voor volwassenen doen en schoolgidsen voor jeugdeducatie. De schoolgidsen trekken met de kinderen van de basisscholen in onze gemeente regelmatig de natuur in. Op een leuke en speelse manier wordt dan buiten een “natuurles” gegeven. Deze natuurlessen behoren vaak tot een project dat al op school gestart is.

Dit zijn de projecten die we aanbieden:

Excursie naar de tuin van Constance

Voor groep 1 en 2:

  • Kabouterpad: een herfstwandeling met leer- en beleefopdrachtjes over de natuur.
  • Pinkeltje: Een zaaiproject waarbij de kinderen waarnemen hoe een zaadje kan uitgroeien tot plantje. 

Voor groep 3 en 4:

  • Boerderijproject: Een project voor leerlingen van groep 3, waarbij dieren en hun producten op de boerderij centraal staan. Ook maken de leerlingen een wandeling door de zintuigentuin met opdrachten.
  • Ganzenspel: Groep 4 voert opdrachten uit gericht op natuurbeleving in hun omgeving.

Voor groep 5 en 6:

  • Voorjaar in de berm: Een project waarbij de relatie tussen plant, dier en mens dicht bij huis bekeken wordt.
  • Water: Het leven van plant en dier in en bij het water wordt onderzocht.

Voor groep 6 en 7:

  • Bos en Bodem: Het bos staat centraal met de functie die zij heeft voor mens en dier.
  • Heide: De geschiedenis van de heide, het beheer en de dieren en planten die in deze omgeving voorkomen.
  • Boomfeestdag: Alle kinderen van groep 7 mogen dan een boom/struik planten. De gemeente stelt ons in staat deze dag te organiseren.

Voor groep 8:

  • Project Eigen Dorp.  De leerlingen doen een quiz (die samen met de Heemkundekring is opgesteld) in de Heemkamer en ze doen een practicum over natuur en milieu in de Sleutelbloem.

Meedoen?

Het scholenwerk bedient alle scholen in de gemeente, dus van Heeze, Leende, Leenderstrijp, Sterksel en de Berkenschutse (Kempenhaeghe). Enthousiaste medewerkers(sters) zijn dus te allen tijde zeer welkom. Voor de projecten die je kiest krijg je voorbereiding en bijscholing. Daarna loop je met een ervaren gids mee. De projecten zijn in het voor- en najaar en duren vaak drie weken. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je beschikbaar bent voor een project.  Wil je meer informatie neem dan contact op met één van onze contactpersonen:

Contactpersonen:

Wilhelmien van de Paal en José Verbeek                                                                e-mail: scholenwerk@ivnheezeleende.nl

Brochure

Deze brochure geeft informatie over het Scholenwerk en over de Kinderactiviteiten:

Brochure Scholenwerk 2019

 

Jaarprogramma schooljaar 2020 van het IVN scholenwerk Heeze – Leende

Meer informatie hierover volgt

Het Ganzenspel

Het Ganzenspel dat ieder jaar georganiseerd wordt in de lente, is dit jaar in de periode van 9 tot en met 18 april gespeeld. Het doel van het spel is natuurbeleving dicht bij huis voor de kinderen uit groep 4 van de basisscholen in Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp.

Op 8 posten (met Ganzen-houders) worden allerlei natuuropdrachten en - spelletjes gedaan, bijvoorbeeld sporen zoeken, voedselketens leggen, natuurtatoeages maken.  Deze opdrachten worden ‘s ochtends vroeg door twee schoolgidsen klaargezet. De leerkrachten en hulpouders hebben vooraf een uitgebreide uitleg en instructie op papier gekregen. De groep leerlingen wordt verdeeld in groepjes en elk groepje wordt begeleid door een hulpouder. Het spel duurt ongeveer anderhalf uur.

Het Ganzenspel is op twee locaties gespeeld: de kinderen van de Triangel uit Leende en de St. Jan uit Leenderstrijp speelden het spel in Leende (speelveld Freesialaan en omgeving), de kinderen van de Merlebos, Trumakkers, Dirk Hezius, Talententoren en Berkenschutse speelden het spel in Heeze (speeltuin Molenhoeve).

Dit jaar deden 7 scholen mee met in totaal 194 kinderen;  33 ouders (moeders én vaders)  hebben de kinderen in groepjes begeleid. De reacties waren ook dit jaar heel positief! Het weer was goed, de bomen stonden prachtig in bloei en dat bleek voor sommige ouders een nieuwtje te zijn. Jong en oud heeft dus van alles kunnen leren. We kunnen terugkijken op een geslaagd en leerzaam Ganzenspel.

Leende, Leenderstrijp en Sterksel op kabouterpad

De leerlingen van groep 1 en 2 van Leende en Leenderstrijp hebben met schitterend weer het kabouter pad in het Leenderbos gelopen. Ze hebben volop hun zintuigen kunnen gebruiken: o.a. voelen aan een boomstam en mos, goed kijken, goed luisteren, een kaboutermutsje zoeken en ze mochten allemaal een eikel planten.
Leerkrachten, ouders en leerlingen waren enthousiast, bedankt voor jullie inzet. Natuurlijk ook de schoolgidsen, die de voorbereidingen en op de dagen zelf hebben geholpen, bedankt.

De leerlingen van groep 1 en 2 van De Talententoren hadden een nieuwe kabouterwandeling. Zij hebben ook volop hun zintuigen mogen gebruiken: o.a. verschillende blaadjes voelen, met een takje de maatslaan bij het zingen van een liedje, paddenstoelen kijken, wind vangen. Leerkrachten, ouders en leerlingen waren enthousiast, bedankt voor jullie inzet. Na afloop hebben de leerlingen een mooi herfst tafereel op het podium mogen maken.
Leerkrachten, leerlingen en ouders waren enthousiast, bedankt voor jullie inzet.

Project Pinkeltje

Dit project is voor groep een en twee voor alle basisscholen van Heeze en Leende. In april krijgen de leerkrachten informatiemateriaal en en de benodigde spullen die er bij horen. Het is een zaai-project met een verhaal en een wandeling. De leerlingen zien hoe boontjes en tuinkers uitgroeien tot plantjes. Een schoolgids wandelt met enkele ouders de route en legt  de opdrachtjes uit. De leerkrachten kunnen zelf kiezen wanneer ze het project  doen en ook de wandeling wordt door enkele ouders uitgezet. Begin juli zijn de materialen weer opgehaald.

Leerkrachten ouders en begeleiders heel hartelijk bedankt voor  jullie hulp.

Het verhaal van Pinkeltje

Groep 3 Triangel naar de kinderboerderij

Op vrijdag 12 mei zijn we met groep 3 van De Triangel naar kinderboerderij "De Hoeve" geweest.
Daar mochten we in groepjes bij de dieren gaan kijken. Ook waren er verschillende opdrachten die we mochten doen. We ontdekten veel in de ontdektuin, bij de konijnen en cavia's en over het voer van de dieren. Wat een superleuke dag was het!
Hulpouders, medewerkers van De Hoeve en gidsen van het IVN bedankt!

boerderij

 

 

 

 

 


 

Groep 8 en 7/8 doet mee Project Eigen Dorp 

Het project Eigen Dorp is de afronding van onze school-natuurprojecten en wordt georganiseerd voor de leerlingen van groep 8 van de scholen uit gemeente Heeze-Leende. Het project bestaat uit twee onderdelen die op twee verschillende locaties worden gedaan. In de Sleutelbloem doen de leerlingen practicumproefjes met rode koolsap, ze bekijken diertjes en micro organismen die in het water leven onder de binoculair. Ook gaan ze met de microscoop op zoek naar plantencellen, bladgroenkorrels en huidmondjes. In de Heemkamer doen de leerlingen onder leiding van leden van de Heemkundekring een PED – Quiz. Er worden allerlei opdrachten gegeven over het landschap en de natuur, het Brabants dialect, straten en gebouwen van onze dorpen en over voorwerpen van vroeger.

Reactie van de scholen was dat de leerlingen dit wel vaker zouden willen doen. Met name het woord 'patazzi' (stamppot) maakte veel indruk. Dit jaar deden vijf scholen mee (in totaal ongeveer 110 leerlingen); de Berkenschutse deed voor de eerste keer mee. De leerlingen, ouders en leerkrachten vonden de ochtend super leuk, interessant en leerzaam.