Scholen

Het scholenwerk, wat houdt dat in?
Bij het IVN Heeze-Leende kennen we o.a. natuurgidsen die aan educatie voor volwassenen doen en schoolgidsen voor jeugdeducatie. De schoolgidsen trekken met de kinderen van de basisscholen in onze gemeente regelmatig de natuur in. Op een leuke en speelse manier wordt dan buiten een “natuurles” gegeven. Deze natuurlessen behoren vaak tot een project dat al op school gestart is.

Dit zijn de projecten die we aanbieden:

Voor groep 1 en 2:

  • Kabouterpad: een herfstwandeling met leer- en beleefopdrachtjes over de natuur.
  • Pinkeltje: Een zaaiproject waarbij de kinderen waarnemen hoe een zaadje kan uitgroeien tot plantje. 

Voor groep 3 en 4:

  • Boerderijproject: Een project voor leerlingen van groep 3, waarbij dieren en hun producten op de boerderij centraal staan. Ook maken de leerlingen een wandeling door de zintuigentuin met opdrachten.
  • Ganzenspel: Groep 4 voert opdrachten uit gericht op natuurbeleving in hun omgeving.

Voor groep 5 en 6:

  • Voorjaar in de berm: Een project waarbij de relatie tussen plant, dier en mens dicht bij huis bekeken wordt.
  • Water: Het leven van plant en dier in en bij het water wordt onderzocht.

Voor groep 6 en 7:

  • Bos en Bodem: Het bos staat centraal met de functie die zij heeft voor mens en dier.
  • Heide: De geschiedenis van de heide, het beheer en de dieren en planten die in deze omgeving voorkomen.
  • Boomfeestdag: Alle kinderen van groep 7 mogen dan een boom/struik planten. De gemeente stelt ons in staat deze dag te organiseren.

Voor groep 8:

  • Project Eigen Dorp.  De leerlingen doen een quiz (die samen met de Heemkundekring is opgesteld) in de Heemkamer en ze doen een practicum over natuur en milieu in de Sleutelbloem.

Meedoen?

Het scholenwerk bedient alle scholen in de gemeente, dus van Heeze, Leende, Leenderstrijp, Sterksel en de Berkenschutse (Kempenhaeghe). Hiermee worden per jaar ruim 1800 leerlingen bereikt. Het aantal deelnemers varieert per activiteit van 100 tot 330 personen. Enthousiaste medewerkers(sters) zijn dus te allen tijde zeer welkom. Voor de projecten die je kiest krijg je voorbereiding en bijscholing. Daarna loop je met een ervaren gids mee. De projecten zijn in het voor- en najaar en duren vaak 3 weken. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je beschikbaar bent voor een project. 
Wil je meer informatie neem dan contact op met één van onze contactpersonen:

Contactpersonen:

Wilhelmien van de Paal, Heezerenbosch 16c, 5591 TA Heeze wilhelmienpaal@hotmail.com 
José Verbeek, fam.veldhuizen.verbeek@gmail.com

Brochure

Deze brochure geeft informatie over het Scholenwerk en over de Kinderactiviteiten:

Brochure Scholenwerk 2019

 

Jaarprogramma schooljaar 2019 van het IVN scholenwerk Heeze – Leende

13 Maart         Groep 7 of 7/8             Boomfeestdag thema “Ieder Kind een Boom”
April                  Groep 1 /2                  Project Pinkeltje
April                  Groep 4 of ¾             Ganzenspel
Mei                   Groep 3 of ¾              Boerderijproject
Mei                   Groep 5/6                   Vogel-lessen, pilot bij De Parel
Juni                   Groep 5                      Project Voorjaar en Vlinders
Juni                   Groep 6                      Project Voorjaar en Vlinders
September      Groep 1 /2                 Kabouterpad
September      Groep 6                      Project Heide
September      Groep 7                      Project Heide
November      Groep 8 of 7/8           Project Eigen Dorp

Het Ganzenspel

Het Ganzenspel dat ieder jaar georganiseerd wordt in de lente, is dit jaar in de periode van 9 tot en met 18 april gespeeld. Het doel van het spel is natuurbeleving dicht bij huis voor de kinderen uit groep 4 van de basisscholen in Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp.

Op 8 posten (met Ganzen-houders) worden allerlei natuuropdrachten en - spelletjes gedaan, bijvoorbeeld sporen zoeken, voedselketens leggen, natuurtatoeages maken.  Deze opdrachten worden ‘s ochtends vroeg door twee schoolgidsen klaargezet. De leerkrachten en hulpouders hebben vooraf een uitgebreide uitleg en instructie op papier gekregen. De groep leerlingen wordt verdeeld in groepjes en elk groepje wordt begeleid door een hulpouder. Het spel duurt ongeveer anderhalf uur.

Het Ganzenspel is op twee locaties gespeeld: de kinderen van de Triangel uit Leende en de St. Jan uit Leenderstrijp speelden het spel in Leende (speelveld Freesialaan en omgeving), de kinderen van de Merlebos, Trumakkers, Dirk Hezius, Talententoren en Berkenschutse speelden het spel in Heeze (speeltuin Molenhoeve).

Dit jaar deden 7 scholen mee met in totaal 194 kinderen;  33 ouders (moeders én vaders)  hebben de kinderen in groepjes begeleid. De reacties waren ook dit jaar heel positief! Het weer was goed, de bomen stonden prachtig in bloei en dat bleek voor sommige ouders een nieuwtje te zijn. Jong en oud heeft dus van alles kunnen leren. We kunnen terugkijken op een geslaagd en leerzaam Ganzenspel.

Leende, Leenderstrijp en Sterksel op kabouterpad

De leerlingen van groep 1 en 2 van Leende en Leenderstrijp hebben met schitterend weer het kabouter pad in het Leenderbos gelopen. Ze hebben volop hun zintuigen kunnen gebruiken: o.a. voelen aan een boomstam en mos, goed kijken, goed luisteren, een kaboutermutsje zoeken en ze mochten allemaal een eikel planten.
Leerkrachten, ouders en leerlingen waren enthousiast, bedankt voor jullie inzet. Natuurlijk ook de schoolgidsen, die de voorbereidingen en op de dagen zelf hebben geholpen, bedankt.

De leerlingen van groep 1 en 2 van De Talententoren hadden een nieuwe kabouterwandeling. Zij hebben ook volop hun zintuigen mogen gebruiken: o.a. verschillende blaadjes voelen, met een takje de maatslaan bij het zingen van een liedje, paddenstoelen kijken, wind vangen. Leerkrachten, ouders en leerlingen waren enthousiast, bedankt voor jullie inzet. Na afloop hebben de leerlingen een mooi herfst tafereel op het podium mogen maken.
Leerkrachten, leerlingen en ouders waren enthousiast, bedankt voor jullie inzet.

Project Pinkeltje

Dit project is voor groep een en twee voor alle basisscholen van Heeze en Leende. In april krijgen de leerkrachten informatiemateriaal en en de benodigde spullen die er bij horen. Het is een zaai-project met een verhaal en een wandeling. De leerlingen zien hoe boontjes en tuinkers uitgroeien tot plantjes. Een schoolgids wandelt met enkele ouders de route en legt  de opdrachtjes uit. De leerkrachten kunnen zelf kiezen wanneer ze het project  doen en ook de wandeling wordt door enkele ouders uitgezet. Begin juli zijn de materialen weer opgehaald.

Leerkrachten ouders en begeleiders heel hartelijk bedankt voor  jullie hulp.

Het verhaal van Pinkeltje

Groep 3 Triangel naar de kinderboerderij

Op vrijdag 12 mei zijn we met groep 3 van De Triangel naar kinderboerderij "De Hoeve" geweest.
Daar mochten we in groepjes bij de dieren gaan kijken. Ook waren er verschillende opdrachten die we mochten doen. We ontdekten veel in de ontdektuin, bij de konijnen en cavia's en over het voer van de dieren. Wat een superleuke dag was het!
Hulpouders, medewerkers van De Hoeve en gidsen van het IVN bedankt!

boerderij

 

 

 

 

 


 

Groep 8 en 7/8 doet mee Project Eigen Dorp

In de tweede helft van november hebben 183 leerlingen van de groepen 8 en combinatieklassen 7/8 van zes basisscholen in Heeze, Leende en Sterksel deelgenomen aan het Project Eigen Dorp (PED).

Deze leerlingen gaan volgend leerjaar buiten het eigen dorp naar het voortgezet onderwijs. Het is de afronding van de natuurprojecten van het IVN scholenwerk.

Sinds 2016 bestaat het project uit twee onderdelen: een practicum dat in de Sleutelbloem wordt gedaan en een PED – Quiz in de Heemkamer van de Heemkundekring Heeze Leende Zesgehuchten. De quiz is te vergelijken met een Pub-quiz, er worden o.a. vragen gesteld over het gebied, belangrijke personen, het dialect, oude voorwerpen en gebouwen. Het doel van de PED – Quiz is om de leerlingen kennis te laten maken met de historie van de gemeente Heeze-Leende-Sterksel.

Tijdens de practicum opdrachten staan het schone milieu en de voedselrelaties in de natuur centraal. De leerlingen kijken door de microscoop naar het leven in het water, bewonderen de onmisbare bladgroenkorrels en huidmondjes in de planten. Er worden proefjes gedaan met het vervuilen en zuiveren van water. Elk jaar weer is dit een groot succes en zijn de kinderen enthousiast en verwonderd over wat er allemaal te zien is. We kijken ook dit jaar weer met de scholen, de IVN-schoolgidsen en de Heemkundekring terug op een geslaagd Project Eigen Dorp.