Natuurbeheer

De groep verricht vrijwillig onderhoud in de natuur t.b.v. Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid en particulieren. Activiteiten zijn o.a. wilgen knotten, onderhoud houtwallen en poelen, plaggen van heide, verwijderen van berkenopslag en zelfs heggen vlechten. 

Natuurbeheer: ontspanning door inspanning!

Ook dit jaar gaan we verder met onze activiteiten o.a. bestaande uit zagen, hakken en graven. Speciaal iets voor degenen die de handen uit de mouwen willen steken. Iedereen kan en mag meedoen met de werkgroep, ook al is het maar voor één of meerdere keren. Wel is het belangrijk om je even aan te melden bij de contactpersoon. De werkgroep is in het seizoen iedere 14 dagen op zaterdagmorgen actief. Het seizoen loopt in principe van september tot maart. De groep werkt van ca 9.00 tot 12.00 uur en zorgt voor gereedschap en handschoenen. In overleg met de boswachters wordt een werkprogramma opgesteld. In de specifieke oproep per werkochtend neemt de coördinator een gedetailleerde locatie-/routeomschrijving resp. Google map op.

Meedoen?

Extra werkers zijn van harte welkom! Het werkprogramma voor het najaar staat hieronder. Iedereen is welkom om een keer mee te werken; wij zorgen voor gereedschap en handschoenen. Meld je even aan bij Theo Sonnemans. Een week voor uitvoering volgt een gedetailleerde oproep per e-mail aan de leden van de werkgroep met meer details over locatie en werkzaamheden. Deze aankondiging komt ook steeds op de website onder "Activiteiten".

Brochure
heeze-leende_brochure_natuurbeheer.pdf

Contacpersoon: 

Theo Sonnemans, tel. 040-226 5689, theomariasonnemans@gmail.com

Programma Natuurwerkgroep

 • 6 oktober voor Staatsbosbeheer dennen en berken verwijderen langs het fietspad van de Strabrechtse Dijk
 • 20 oktober voor Brabants Landschap dennen en berken verwijderen bij het Heezerven
 • 3 november voor Brabants Landschap berken en dennen verwijderen in de Herbertusbossen (laatste ingreep om doorkijk te maken aan het einde, langs het wandelpad)
 • 17 november voor Staatsbosbeheer voortzetting dennen en berken verwijderen aan de Strabrechtse Dijk
 • 1 december voor Staatsbosbeheer vrijzetten vlinderplekken nabij de Kleine Dommel/de Plaetse
 • 15 december voor Brabants Landschap knotten wilgen nabij De Waarden en het kasteel
 • 29 december voor Brabants Landschap vlinderplekken vrijmaken langs de Somerenseweg met als afsluiting soep met brood
 • 12 januari wilgen knotten aan het Heike
 • 26 januari voor Staatsbosbeheer wilgen struweel verwijderen nabij de Kleine Dommel (onderdeel Rulse Laarzenpad)
 • 9 februari voor Brabants Landschap dennen en berken opschot verwijderen Heezerven
 • 23 februari voor Brabants Landschap vlinderplek vrijzetten nabij Somerenseweg
 • 9 maart voor Staatsbosbeheer vlinderplekken vrijmaken in de Pan