Het Groene Blaadje

Het ledenblad Het Groene Blaadje wordt éénmaal per kwartaal gepubliceerd. Het wordt gratis verzonden aan alle leden en donateurs. Verder gaat het blad naar de plaatselijke media en naar een aantal relaties. Ook het gemeentebestuur en de gemeenteraad blijven door middel van Het Groene Blaadje op de hoogte van de activiteiten van IVN Heeze-Leende. 

redactie

e-mail: hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl

De laatste nummers kunt u ook downloaden

Het Groene Blaadje 155

Het Groene blaadje 154

Het Groene blaadje 153

Het Groene blaadje 152 jubileumnummer

Het Groene blaadje 151