Bomen

De bomenwerkgroep wil meer over bomen en struiken leren tijdens wandelingen. Er wordt zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied gewandeld. De wandelingen vinden iedere maand plaats, meestal op zaterdagmorgen, soms op een avond. De bomengroep is in eerste instantie een kijkgroep. Wij willen genieten van de bomen en de struiken in onze omgeving. Daarnaast wordt er ook wel “gewoon” gewerkt in de vorm van inventarisaties.

Inventarisatie

De groep brengt waardevolle bomen, heesters en landschapelementen in kaart t.b.v. de uitvoering van het gemeentebeleid. Hiertoe inventariseren en fotograferen wij alle vrijstaande en karakteristieke bomen in de gemeente. Bijzondere aandacht gaat naar solitaire bomen in het buitengebied. De monumentale en waardevolle bomen worden verwerkt in de gemeentelijke bomenlijst

Brochure
brochure Bomenwerkgroep

Contactpersoon:

Will Mijs tel. 040-206 2225 e-mail: bomengroep@ivnheezeleende.nl

Oproep aan alle inwoners van Heeze, Leende en Sterksel:

Het is ons opgevallen dat ook in particuliere tuinen vaak zeer interessante bomen staan. Het zou best kunnen zijn dat je als eigenaar van deze boom graag eens wat informatie daarover zouden willen ontvangen. Stuur daarom, een berichtje aan de contactpersoon en wij komen graag je boom eens bekijken en ontvang je gratis voorlichting. Wij hebben enkele zeer deskundigen in onze werkgroep.

Planten van Herdenkingsbomen

In het kader van haar 40-jarig jubileum heeft het IVN samen met de gemeente Heeze-Leende besloten om alle inwoners van Heeze-Leende-Sterksel in de gelegenheid te stellen om een herdenkingsboom te planten. Dit kan op daartoe aangewezen terreinen in de drie genoemde kerkdorpen. Nadere informatie kun je krijgen bij de contactpersoon.