Bomen

De bomenwerkgroep wil meer over bomen en struiken leren tijdens wandelingen. Er wordt zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied gewandeld. De wandelingen vinden iedere maand plaats, meestal op zaterdagmorgen, soms op een avond. De bomengroep is in eerste instantie een kijkgroep. De leden van de groep willen genieten van de bomen en de struiken in onze omgeving. Daarnaast wordt er ook wel “gewoon” gewerkt in de vorm van inventarisaties.

Inventarisatie

De groep brengt waardevolle bomen, heesters en landschapelementen in kaart t.b.v. de uitvoering van het gemeentebeleid. Hiertoe inventariseert en fotografeert zij alle vrijstaande en karakteristieke bomen in de gemeente. Bijzondere aandacht gaat naar solitaire bomen in het buitengebied. De monumentale en waardevolle bomen worden verwerkt in de gemeentelijke bomenlijst. 

Brochure
heeze-leende_brochure_bomenwerkgroep.pdf

Contactpersoon:

Will Mijs email: willenleniemijs@gmail.com telnr: 040-2062225 

Oproep aan alle inwoners van Heeze, Leende en Sterksel:

Het is ons opgevallen dat ook in particuliere tuinen vaak zeer interessante bomen staan. Het zou best kunnen zijn dat de eigenaren van deze bomen graag eens wat informatie daarover zouden willen ontvangen. Daarom, één berichtje aan de contactpersoon en wij komen graag uw boom eens bekijken en u ontvangt gratis voorlichting. Wij hebben enkele zeer deskundigen in onze werkgroep.

Planten van Herdenkingsbomen

In het kader van haar 40-jarig jubileum heeft het IVN samen met de gemeente Heeze-Leende besloten om alle inwoners van Heeze-Leende-Sterksel in de gelegenheid te stellen om een herdenkingsboom te planten. Dit kan op daartoe aangewezen terreinen in de drie genoemde kerkdorpen. Nadere informatie kunt u krijgen bij de contactpersoon.