Bibliotheek

De bibliotheek heeft veel informatie heeft over natuur en milieu  De bibliotheek is gevestigd in het IVN Clubgebouw "De Sleutelbloem", Strabrecht 14 te Heeze, en is geopend iedere woensdag van 10:00 tot 13:00 (tegelijk met de winkel), uitgezonderd de (school)vakanties.

Naast boeken is er een grote verzameling tijdschriften en andere uitgaven op dit gebied. Door een kaartsysteem zijn alle gegevens zeer goed toegankelijk. Catalogus natuurboeken digitaal

De bibliotheek bevat momenteel zo'n 500 boeken over een groot aantal onderwerpen zoals:

Algemeen:

 • natuur
 • milieu
 • landschap en landschapsbeheer
 • ruimtelijke ordening
 • evolutie
 • voortplanting
 • tuinieren

Fauna:

 • insecten
 • bodemdieren
 • vissen
 • reptielen / amfibiën
 • waterdieren
 • zoogdieren
 • vogels

Flora:

 • planten
 • bos / bomen
 • grond / bodem
 • heide

Iedereen die vragen heeft of iets wil weten over natuur en/of milieu is tijdens de openingsuren van harte welkom. U wordt ontvangen met koffie en meestal zijn de gevraagde inlichtingen direct beschikbaar.

Contactpersonen: 
Loes Keijsper, tel. 040-226 1717
Diny Michiels, tel. 040-226 1229, e-mail: sleutelbloem@ivnheezeleende.nl