Bibliotheek

De bibliotheek heeft veel informatie heeft over natuur en milieu  De bibliotheek is gevestigd in het IVN Clubgebouw "De Sleutelbloem", Strabrecht 14 te Heeze, en is geopend iedere woensdag van 10:00 tot 13:00 (tegelijk met de winkel), uitgezonderd de (school)vakanties.

Naast boeken is er een grote verzameling tijdschriften en andere uitgaven op dit gebied. Door een kaartsysteem zijn alle gegevens zeer goed toegankelijk. catalogus natuurboeken digitaal

De bibliotheek bevat momenteel zo'n 500 boeken over een groot aantal onderwerpen zoals:

Algemeen:

 • natuur
 • milieu
 • landschap en landschapsbeheer
 • ruimtelijke ordening
 • evolutie
 • voortplanting
 • tuinieren

Fauna:

 • insecten
 • bodemdieren
 • vissen
 • reptielen / amfibiën
 • waterdieren
 • zoogdieren
 • vogels

Flora:

 • planten
 • bos / bomen
 • grond / bodem
 • heide

Iedereen die vragen heeft of iets wil weten over natuur en/of milieu is tijdens de openingsuren van harte welkom. U wordt ontvangen met koffie en meestal zijn de gevraagde inlichtingen direct beschikbaar.

Uitleen natuurboeken via Bibliotheek Dommeldal 

Iedereen die lid is van bibliotheek Dommeldal kan gebruik maken van onze collectie natuurboeken. Via de website van de bibliotheek kan men kiezen uit de catalogus. 

De lener kan kiezen uit drie opties;

 • Boek ophalen in de Sleutelbloem (woensdagochtend van 10 tot 13 uur, m.u.v. de schoolvakanties)
 • Boek ophalen in de vestiging van de bibliotheek in Heeze maandag t/m vrijdag 14-17 uur
 • Boek ophalen in de vestiging van de bibliotheek in Leende op maandagochtend 10-13 uur of op woensdagmiddag 14-17 uur
 • Boek ophalen in het uitleenpunt in Sterksel op maandagochtend van 10-12 uur 

De procedure is dat je een speciaal invult op de website van bibliotheek Dommeldal en aangeeft welk boek je uit de lijst wilt lenen. Je noteert het betreffende nummer en de titel op het invulformulier, waarbij je aangeeft waar je het boek op wilt halen. Het boek staat op je naam in de reserveringkast. In alle gevallen wordt het boek op je account gezet. Ook de overige voorwaarden m.b.t. uitlenen en verlengen, inleveren, reserveren e.d. zijn van kracht. Het inleveren kan ook op bovengenoemde plaatsen gebeuren. 

Contactpersonen: 
Loes Keijsper, tel. 040-226 1717
Diny Michiels, tel. 040-226 1229, e-mail: sleutelbloem@ivnheezeleende.nl