Werkgroep Landschapsbeheer

Samen een dagje bezig zijn op mooie plekjes in de natuur, met soms als cadeau dat zes reeën komen kijken of de wilgen wel vakkundig geknot zijn. Dat overkomt je als vrijwilliger van de Werkgroep Landschapsbeheer, die sinds 1991 allerlei werkzaamheden in natuur en landschap uitvoert in het werkgebied van IVN De Oude IJsselstreek. De groep bestaat inmiddels uit ca. dertig enthousiaste vrijwilligers (vrouwen en mannen).

Na gedane arbeid ga je in de namiddag moe, maar voldaan huiswaarts, in de wetenschap dat je een bijdrage hebt geleverd aan het in stand houden van een waardevol stukje natuur of aan verfraaiing van het landschap.

Download ons jaarverslag over het jaar 2023:

Jaarverslag 2023 wg Landschapsbeheer

Heb je belangstelling en/of wil je een dagje op proef meewerken, neem dan contact op met de coördinator.

Onder de vlag van…

De Werkgroep Landschapsbeheer vaart (ook) onder de vlag van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Ook is het mogelijk om jaarlijks cursussen te volgen bij de SLG, zoals bijvoorbeeld: zeis maaien, hoogstamfruitbomen snoeien en erfbeplanting.

Het gebeurt gelukkig heel weinig, maar het kan voorkomen dat je als vrijwilliger letsel of schade toebrengt of oploopt tijdens het vrijwilligerswerk. In dat geval zijn er bij de gemeenten en bij SLG verzekeringen waar aanspraak op gemaakt kan worden.
De verzekering van SLG is vooral voor de grote schadeclaims en ongevallen. Dit heeft onder andere te maken met de voorwaarden en het eigen risico. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet de vrijwilligersgroep ondersteund worden door SLG.

In de praktijk spreekt men eerst de eigen verzekering aan, vervolgens de gemeentelijke verzekering voor vrijwilligers en, als die geen thuis geven, daarna de SLG-verzekering.

Werkzaamheden

Op verzoek van particulieren en/of gemeenten houdt de werkgroep zich bezig met het onderhoud van kleinschalige landschapselementen, zoals:

Werkdagen

De werkdag is op de tweede zaterdag van de maand, van 9.00-15.00 uur. Wil je later komen of eerder weggaan dan is dat geen probleem.

Voor koffie, thee of soep wordt meestal gezorgd tenzij in de uitnodiging anders wordt aangegeven. Maar het is aan te raden om een lunchpakket mee te nemen, want werken in de buitenlucht maakt hongerig en dorstig.

Met werkkleding, stevig schoeisel/laarzen en werkhandschoenen ben je voldoende toegerust voor het werken in de natuur. De werkgroep heeft al het gereedschap en de middelen (helmen, lieslaarzen) om de voorkomende werkzaamheden in het landschap veilig uit te voeren.

Bij slechte weersomstandigheden wordt ’s morgens om 7.30 uur beslist of de werkdag doorgaat.

Wil je weten wat we allemaal doen én hoe gezellig het is binnen de werkgroep?

Lees dan de verslagen van een aantal van onze werkdagen:

Voor wie verder wil…

Een aantal vrijwilligers van de werkgroep en daarbuiten werkt ook wekelijks in het natuurontwikkelingsproject ‘De Heidenhoekse Vloed’ in Halle van Staatsbosbeheer (op één van de werkdagen en soms op zaterdag, van 9.30-15.00 uur).

In het vochtige gebied, waar (kalkrijk) kwelwater aan de oppervlakte komt, verschijnen steeds meer bijzondere (Rode Lijst) plantensoorten, nadat de vrijwilligers de boomwortels van els, wilg en vliegden hebben verwijderd. In het gebied, dat rijk is aan poelen, neemt het aantal boomkikkers en libellen nog steeds toe.

Landelijke natuurwerkdag

Een dagje, met de hele familie, in de natuur werken? Dat kan jaarlijks op de eerste zaterdag in november in uw omgeving. Verschillende natuurorganisaties, waaronder de Werkgroep Landschapsbeheer werken eraan mee. Meld je aan op www.natuurwerkdag.nl en let via de bladen ook op initiatieven van gemeenten en van andere natuurorganisaties.

Nog verder rondkijken…

Zien wat het effect is van ons werk? Ga eens mee met een IVN wandeling in de buurt. De natuurgids wijst je op de landschapselementen, die mede door ons zijn opgeknapt en vertelt jou over de planten en dieren die hiervan profijt hebben. De excursiefolders met data en info liggen bij bibliotheken, VVV en veel openbare gebouwen. Let op de plaatselijke pers en houd deze website in de gaten.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van onze werkgroep? Wil je onze werkgroep komen versterken? Dan ben je van harte welkom. Klik hier om je aan te melden.

PowerPoint presentatie ‘Natuur in de achtertuin’
Deze presentatie van 90 minuten laat zien wat je in de tuin allemaal kunt doen om de natuur te bevorderen voor vogels, egels, vlinders en insecten. En dat het dan toch mogelijk is om een onderhoudsarme tuin te hebben. Echt een presentatie voor milieubewuste natuurmensen!

Je kunt deze presentatie aanvragen bij Gerrit Rougoor,
e-mail: gh.rougoor11@gmail.com of telefonisch: 06 – 254 160 26.

Coördinator Werkgroep Landschapsbeheer

Ber Onderwater
Telefoon: 
06 – 303 197 79
E-mail: beronderwater@outlook.com

Penningmeester:
Rieny Putmans
Telefoon: 0316 – 525 111
E-mail: m.putmans@upcmail.nl

Natuurontwikkelingsproject ‘De Heidenhoekse Vloed’
Staatsbosbeheer:
Dirk van den Brink
Telefoon: 0314 – 650 450
E-mail: d.brink@staatsbosbeheer.nl

Coördinator vrijwilligers Heidenhoekse Vloed:
Han Menkhorst
Telefoon: 0314 – 631 361