Werkgroep Cursussen

De werkgroep cursussen heeft binnen de afdeling drie vaste hoofdtaken:

De organisatie en begeleiding van:

Klik hier om ons jaarverslag 2021 te downloaden.

Natuurcursus

Elk oneven jaar bieden we een natuurcursus aan voor belangstellende leden en niet-IVN leden, afwisselend in het voor- of najaar. Een Natuurcursus heeft in de opzet een vast patroon.

In samenwerking met de vier regiowerkgroepen bereiden we de cursus voor. Elke regiowerkgroep levert een team van drie of vier personen en zij werken het programma gezamenlijk uit. In elke regio bieden we hetzelfde programma aan. Om bij verhindering toch het hele programma te kunnen volgen, is het mogelijk om een bijeenkomst op een van de andere locaties bij te wonen. Dit kan alleen in overleg met het eigen team.

Een natuurcursus bestaat uit zeven avondbijeenkomsten en zes excursies. Elke twee weken is er een lesavond met een excursie op de aansluitende zaterdagochtend. Een lesavond en de excursie sluiten, wat onderwerp betreft, op elkaar aan.

Deze onderwerpen zijn afhankelijk van het seizoen. Voor IVN leden zijn de kosten € 65,-, niet leden betalen € 75,- Dit is inclusief lesmateriaal in de vorm van een reader en koffie/thee.

We sluiten het programma af met een open avond, waar we onder andere de cursus met de cursisten evalueren, een natuurspel of -quiz spelen en er gelegenheid is om elkaars foto’s, die tijdens de cursus gemaakt zijn, te bekijken.

Themacursussen

Naast Natuurcursussen organiseren we periodiek themacursussen, zoals Wilde Planten determineren, Paddenstoelen, of een Vogelcursus.

Themacursussen hebben een eigen opzet wat betreft aantal lessen en excursies, globaal zijn de kosten ca. € 5,- per bijeenkomst voor leden, niet leden betalen circa 15% meer.

Alle cursussen kondigen we aan op onze website en nieuwsbrief en in de lokale media.

Natuurgidsenopleiding

Na afronding van elke tweede natuurcursus volgt een opleiding tot IVN Natuurgids. Deze opleiding duurt anderhalf jaar. Ze start in januari en sluit af in juni het jaar daarop. Het doel van deze cursus is het aanvullen van het kader. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich, na afronding van de opleiding, daadwerkelijk inzetten voor het IVN.

Het volgen van een opleiding tot natuurgids is intensief. Naast de ruim 50 bijeenkomsten zijn er individuele en groepsopdrachten die, naast een percentage aanwezigheid van 80%, allemaal meetellen voor het behalen van het landelijk erkende diploma Natuurgids.

Doorgaans ervaren team en deelnemers het als een fijne tijd waarin we veel van je vragen, maar waarvoor je heel veel terugkrijgt, in de vorm van kennis en aan saamhorigheid.

Voor een Natuurgidsenopleiding geldt: gezamenlijke interesse bindt en zet maatschappelijke afkomst op de achtergrond!

Voor een tijdsbeeld:
De laatste NGO sloten we af in juni 2017. In 2017 was er een natuurcursus in het najaar en in 2019 is de natuurcursus in het voorjaar. De eerstvolgende startdatum van een NatuurGidsenOpleiding (NGO is van start gegaan in januari 2020).

IVN De Oude IJsselstreek Natuurgidsenopleiding

Nascholing

Elk jaar is er een korte of langer durende scholingsactiviteit. Na-/bijscholing bieden we aan via ons ledenblad De Composiet aan leden en donateurs. Deelname is voor IVN leden in principe gratis. Soms vragen we een kleine bijdrage.

De onderwerpen die we behandelen en uitdiepen zijn heel divers. Wensen vanuit de werkgroepen spelen een grote rol.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over de Werkgroep Cursussen of over deelname aan een van de cursussen kun je contact opnemen met de coördinator.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van onze werkgroep? Of wil je onze werkgroep komen versterken? Dan ben je van harte welkom.

Coördinator

Jannie Klein Lebbink
E-mail: cursussen@ivn-doij.nl