Vogelwerkgroep ondersteunt ‘Samen voor de Patrijs’

Leden van onze Vogelwerkgroep hebben een cruciale inbreng bij het project Samen voor de Patrijs in de gemeente Oude IJsselstreek. Men gaat tellingen uitvoeren om te kijken of de al aanwezige patrijs en andere akkervogels ook daadwerkelijk profiteren van alle inspanningen in het gebied.

Onze IVN-afdeling heeft hiertoe van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een éénmalige bijdrage van € 500,- mogen ontvangen vanuit de aan SLG beschikbaar gestelde middelen van de Nationale Postcode Loterij.

Lees hier het officiële persbericht met meer info over het project, op de site van SLG.