Ledenexcursies

Op deze pagina staan de vaste excursies die door de Vogelwerkgroep worden gehouden. Hiernaast worden tussendoor ook kleinere excursies door leden onderling georganiseerd. Heb je interesse in de algemene excursies of voor vogels kijken in het algemeen, stuur dan een mail naar vogelexcursies@gmx.com

Vogelexcursies voor IVN-leden

IVN De Oude Ijsselstreek Vogelwerkgroep

We hebben tochten gekozen in gebieden die vlakbij liggen én in gebieden die wat verder weg zijn. Het zijn gebieden die erom bekend staan dat ze rijk zijn aan vogels. De tochten zijn gezellig en interessant, niet alleen voor de gevorderde vogelaar, maar ook voor de beginner. Samen met ervaren vogelliefhebbers leer je zo sneller de vogels waarnemen en herkennen, zowel op zicht als op geluid.

Download het excursieprogramma 2024 VWG Doetinchem, om te zien welke excursies er dit jaar georganiseerd worden.

Opgave voor de vogeltochten op het e-mailadres: vogelexcursies@gmx.com, onder vermelding van naam en mobiel telefoonnummer; zet in het onderwerpveld de datum van de vogeltocht.  Kijk ‘s ochtends voor het begin van de tocht in je mailbox of er wijzigingen zijn. Bij lokale tochten is het vertrekpunt tevens het startpunt. Bij vogeltochten die verder weg liggen kunnen we carpoolen vanaf het vertrekpunt; voorstel is om de autokosten te delen waarbij we uit kunnen gaan van € 0,25 per km. Standaard carpoolplaats is het carpoolplein bij De Pedaleur naast de woonboulevard te Doetinchem.

IVN De Oude IJsselstreek

Voor alle vogeltochten geldt dat een verrekijker onmisbaar is. Ook zal er gelopen worden over deels onverhard terrein, dus stevige en waterdichte wandelschoenen zijn aanbevolen. Het is gebruikelijk dat iedereen zelf voor eigen eten en drinken zorgt.

Wandelingen in de natuur zijn niet zonder risico’s, zoals (nood)weer, struikelen en uitglijden, besmetting, (teken)beten, prikkel- en schrikdraad, agressieve dieren, het rijden naar de locatie, etc.

Deelname geschiedt dan ook altijd voor eigen risico van de deelnemers. De vogelwerkgroep kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor letsel of schade die de deelnemers aan de vogeltochten mochten overkomen of zelf mochten toebrengen aan derden.

Verslagen van ledenexcursies

Jubileumexcursie (40-jarig bestaan VWG) Winterswijk – oktober 2023

Ledenexcursie Groningen – juni 2023

Lustrumweekend Texel – mei 2023

Fietsexcursie Rijnstrangen – april 2023

Ledenexcursie Zouweboezen – juni 2022