Regiowerkgroep Graafschap

Onze werkgroep bestaat uit een stel enthousiaste mensen met liefde en aandacht voor natuur en cultuur, die samen de doelstelling van het IVN willen uitdragen.

Lees ons jaarverslag over het jaar 2022:

Jaarverslag 2022 regiowerkgroep Graafschap

Wat doet onze werkgroep?

Wij verzorgen de wandelingen en/of fietstochten in de omgeving van Doetinchem, Zelhem, Doesburg, Hummelo en Keppel uit het jaarprogramma van IVN De Oude IJsselstreek. Voor kinderen organiseren we in elk seizoen diverse activiteiten, zoals struintochten, waterdiertjes scheppen en herfstdoe-activiteiten.

Verder verzorgen wij op verzoek aangevraagde wandelingen voor bijvoorbeeld buurten, verenigingen, scholen en families. Ook kinderpartijtjes zijn erg gewild, daaraan beleven de gidsen ook elke keer zelf weer veel plezier.

Bij Kasteel Keppel helpen we de baron met de buitenlessen voor het SME-scholenproject “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht” om de schoolkinderen te laten genieten van de natuur en cultuur rondom het kasteel.

Werkgebied en specialiteit

In ons gebied wandelen en/of fietsen we vooral in diverse delen van de stad Doetinchem (bijvoorbeeld De Huet, park Overstegen of de Ruige Horst), De Slangenburg, landgoed Hagen (de Kruisbergse bossen), de Wrange/de Pol bij Gaanderen, in Hummelo op het landgoed Enghuizen, bij kasteel Keppel, het stroomgebied van de Rode Beek en op de Hoge Linie in Doesburg.

Tijdens onze tochten besteden we aandacht aan de fauna en flora, het landschap, de geschiedenis en de ecologische verbindingszones. In de loop van de jaren hebben we heel wat documentatie over de diverse (natuur)gebieden verzameld waaruit onze gidsen kunnen putten.

Voor sommige excursies is vooraf overleg nodig met eigenaren of beheerders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Van hen nemen we op hun verzoek ook wel excursies over.

Een aantal gidsen van onze werkgroep heeft zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in wilde planten, vogels, mossen en paddenstoelen. Hun kennis delen ze graag met hun collega’s die daarvan dankbaar gebruik maken bij de voorbereiding van een activiteit. Waar nodig werken we samen met andere werkgroepen van onze afdeling, zoals de Zoogdierenwerkgroep, de Vogelwerkgroep en de werkgroep Cursussen.

Wat kun je doen bij onze werkgroep?

Er vinden in onze werkgroep tal van activiteiten plaats waaraan je kunt deelnemen, ook als je (nog) geen gidsencursus gevolgd hebt.

Op aanvraag: excursies onder leiding van een IVN-gids

De regiowerkgroep verzorgt op verzoek aangevraagde excursies voor bijvoorbeeld uw familie, buurt, vereniging, school, medewerkers of collega’s. Ook kinderpartijtjes zijn erg gewild.

Kijk hier voor een overzicht van ons complete aanbod én onze tarieven.

Vergaderingen

We komen 5 à 6 keer per jaar bij elkaar om op een ontspannen manier van gedachten te wisselen, de taken te verdelen en verslag te doen van de diverse werkzaamheden. 1x per jaar maken de werkgroepleden een uitstapje (met aanhang) naar een interessant gebied. Leuk en leerzaam, maar vooral gezellig.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van onze werkgroep? Wil je onze werkgroep komen versterken? Dan ben je van harte welkom. Klik hier om je aan te melden.

Coördinator

Peter van Nistelrooij
Telefoon: 06 – 835 624 90

E-mail: graafschap@ivn-doij.nl