Informatie

De Vogelwerkgroep is opgericht in 1983 en is een onderdeel van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), afdeling De Oude IJsselstreek. Het doel van het IVN is mensen bewuster maken van de natuur om ons heen en in het geval van de Vogelwerkgroep (VWG): van de vogels om ons heen.

Excursies

IVN De Oude IJsselstreek

Regelmatig wordt er een excursie voor de leden georganiseerd. Dit zijn vogelexcursies in de omgeving, maar ook naar mooie natuurgebieden elders in het land.
Zo’n 4 keer per jaar houden we een vogelexcursie voor publiek. Deze worden gepubliceerd in het jaarlijkse excursieprogramma van IVN afdeling De Oude IJsselstreek.Ook kun je bij ons een excursie speciaal gericht op vogels aanvragen. Dat kan via deze link.

Lezingen

Per jaar verzorgen wij als vogelwerkgroep bij elk van de 4 werkgroepvergaderingen een lezing die ingevuld wordt door sprekers van buitenaf of door eigen mensen uit de werkgroep.

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Vogelcursus

Na corona hebben we de draad weer opgepakt: voorjaar 2023 hebben we wederom een beginnerscursus georganiseerd. Voor 2024 staat een vervolgcursus in de planning.

Kijkhut

De vogelwerkgroep beheert in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek een vogelkijkhut bij het Hoge Venne in Heelweg.

 

Nestkasten

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep nestkasten

Door een aantal leden worden nestkasten gemaakt, opgehangen, onderhouden en gecontroleerd o.a. op plekken in Doetinchem en Zelhem. Ook bestaat de mogelijkheid om diverse soorten nestkasten bij ons te kopen, zie deze link.

Archief bijzondere waarnemingen

Via de website van de vogelwerkgroep worden bijzondere, losse waarnemingen verzameld. Deze worden in een database verzameld. Deze waarnemingen worden doorgegeven aan Sovon. De database is gevuld met gegevens vanaf 1984. De vogelwerkgroep denkt momenteel na over het digitaliseren van haar archief.

Ledenvergaderingen

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Naast alle andere activiteiten zijn er 4 ledenvergaderingen per jaar. Hier worden de relevante gebeurtenissen van de afgelopen tijd besproken. Verder worden afspraken gemaakt over projecten, tellingen, excursies en andere geplande activiteiten. Daarnaast worden actuele waarnemingen onderling uitgewisseld en regelmatig ook foto’s bekeken. Bij de vergaderingen oefenen we soms vogelgeluiden. Maar het is vooral gezellig om met elkaar bij te praten en recente ervaringen met vogels te delen!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van onze werkgroep? Wil je onze werkgroep komen versterken? Dan ben je van harte welkom.

Klik hier om je aan te melden.

Wil je meer informatie neem dan contact op met de vogelwerkgroep:

Coördinator

Marjon van Drongelen
Telefoon: 06 – 166 394 75
vogelwerkgroep@ivn-doij.nl