Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 heeft plaatsgevonden op zaterdag 21 mei 2022. De volgende ALV zal plaatsvinden in 2023.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022