Agenda

Hier onze activiteiten voor de komende tijd:

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep lezing Patrijs

Vergaderingen zijn van 19.30-22.00 uur, in ‘De Ruumte’ in Halle.

Wilt u eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met onze coördinator of stuur een mailtje naar: vogelwerkgroep@ivn-doij.nl

Excursies

Voor overige publieksexcursies zie: activiteiten.

Voor meer info ledenexcursies zie: excursies vogelwerkgroep.