Bestuur en coördinatoren IVN Amersfoort

Bestuur en coördinatoren:

Voorzitter: vacature

Email:  voorzitter@ivnamersfoort.nl

Secretaris:

Lenny van Valkenhoef
E-mail: info@ivnamersfoort.nl

Penningmeester:

Henk Haas
E-mail: penningmeester@ivnamersfoort.nl

Ledenadministratie:

IVN Landelijk Bureau te Amsterdam
Instituut voor Natuureducatie
Plantage MIddenlaan 2c
1018 DD Amsterdam

Postadres: Postbus 2023
1000 HC Amsterdam

Telefoon: 020 – 6228115
E-mail: servicedesk@ivn.nl

Algemeen Bestuurslid:

Paul Vriesekoop
E-mail: paulvriesekoop@gmail.com

Algemeen Bestuurslid:

Peter Koblens
E-mail: peterkoblens@icloud.com

Coördinatoren van werkgroepen en activiteiten:

Cursussen:

Gert Lodewijk
Tel. 033-4559779
E-mail: cursussen@ivnamersfoort.nl

Duurzaamheid:

Ruud Corduwener
E-mail: r.corduwener@gmail.com

Natuurfotografie:

Arjan Saaltink
E-mail: info@ivnnatuurfotografieamersfoort.nl
Website: www.ivnnatuurfotografieamersfoort.nl

Jeugd:

Brigiet van Boom
E-mail: ivnjeugdamersfoort@gmail.com

Handen uit de mouwen:

Maurice Siteur
E-mail: handenuitdemouwen@ivnamersfoort.nl

Communicatie:

Paul Vriesekoop
E-mail: paulvriesekoop@gmail.com

Knotten:

Annemiek Cornelissen
Email:annemiek@homan6.demon.nl

Natuurexcursies:

Wil Schonewille
E-mail: natuurexcursies@ivnamersfoort.nl

Lezingen:

(i.s.m. KNNV, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort)
Anneke Abma
Tel: 033-4331197
E-mail: anneke.abma@kpnmail.nl

Ruimtelijke Ordening en Milieu:

Olav-Jan van Gerwen
Tel: 033-4652427
E-mail: oj.v.gerwen@kpnmail.nl

Natuurkijker:

Kees de Heer, Marian Marseille, Olav-Jan van Gerwen
E-mail: redactie.natuurkijker@gmail.com
Uitvoering: Editoo Arnhem

Vleermuizen:

Willem Berger
E-mail: vleermuisleusden@gmail.com

Website:

Ruud van Veenschoten
E-mail: webmaster@ivnamersfoort.nl