Park Schothorst

Park Schothorst

De plaats waar nu het Stadspark Schothorst ligt is al heel oud. De ontstaansgeschiedenis gaat zeker 12.000 jaar terug.
40 jaar geleden was het huidige stadspark Schothorst vooral een agrarisch gebied. Nu is Park Schothorst vooral een parkbos van ruim 100 hectare, waarvan het grootste gedeelte 35 jaar geleden is aangelegd. Het Stadspark wordt gevormd door Landgoed Schothorst, dat deels haar oude vorm heeft behouden. Het park heeft een variatie aan ruimtelijke beleving, functies en variatie in de natuur.

Een koel en gematigd klimaat werd afgewisseld met koude perioden, waarin geen of slechts weinig plantengroei mogelijk was. Tijdens één van die koude perioden kreeg de wind steeds meer vat op de kale bodem van fijn dekzand. Er ontstond een afwisselend landschap van landduinen en valleien.

In het gebied is er veel ruimte voor sport en natuur. In het centrum van het Stadspark liggen de activiteiten waarbij meer rekening gehouden wordt met de natuur, bijvoorbeeld de volkstuinen, natuureducatie en natuurrecreatie. Lands de randen van het park zijn paden aangelegd voor meer intensief recreatieve activiteiten zoals voor sporten en skaten. Het oorspronkelijke landschap is zo veel mogelijk gespaars gebleven en zo zijn er op veel plekken heggen, graslanden, bomenrijen en bosjes te vinden.

Landgoed Schothorst
In 1780 ontstond de buitenplaats Schothorst. Halverwege de 19e eeuw werd een landschapspark aangelegd met een landhuis, koetshuis en een oranjerie. Een ensemble van bebouwing in een Engelse Landschapsstijl. Het huidige landgoed heeft een bosgedeelte, moerasje, natuurspeelplaats, meertje, graslanden, lanen en akkers.

 

Boom bij meertjeHet huis Schothorst

Koetshuis, bijgebouw SchothorstMonumentale boom in Park Schothorst

Drassige omgevingSingel met knotwilgen, heel karakteristiek

Middeleeuwse boerderij op Landgoed SchothorstWatertjeLange laan op Landgoed SchothorstNog zo'n mooie laan op Landgoed Schothorst!Omgevallen boom, lekker laten liggen!

Foto’s door Lenny van Valkenhoef.