Communicatie

Communicatie 

Onder de noemer communicatie vallen binnen de Amersfoortse afdeling alle onderstaande groepen die iets met communicatie doen. Emailadres: paulvriesekoop@gmail.com

Infostand
De groep Infostand, beheert de informatiestand van het IVN. De stand is aanwezig bij bijzondere activiteiten, zoals de jaarlijkse open dag van CNME ‘Het Groene Huis’, een activiteit in het kader van de Groene Maand of de Groene Markt in Leusden.
In de stand is, behalve informatie, een plek ingeruimd voor de verkoop van IVN-uitgaven, zoals zoekkaarten, boekjes, wandelroutes en dergelijke. Veel van de IVN-uitgaven zijn ook verkrijgbaar bij CNME ‘Het Groene Huis’.

Natuurkijker
De groep Natuurkijker verzorgt de uitgave van het verenigingsblad de Natuurkijker. Leden en donateurs van IVN Amersfoort e.o. en KNNV ontvangen ieder kwartaal deze Natuurkijker.
De redactie en opmaak van de Natuurkijker worden verzorgd door Kees de Heer, Marian Marseille en Olav-Jan van Gerwen.

De Natuurkijker komt viermaal per jaar uit op de eerste van de maand, waarin een nieuw seizoen begint. Sinds 2022 hapert het wegens een tekort aan redactieleden.

De Natuurkijker en de laatste uitgaven van de Vooruitkijkers zijn digitaal te vinden op de website onder Publicaties!!

Sluitingsdatum kopij Verschijnt Agenda
10 februari 1 maart maart, april, mei
10 mei 1 juni juni, juli, augustus
10 augustus 1september september, oktober, november
10 november 1 december december, januari, februari

Kopij en gegevens voor de agenda kun je vòòr de genoemde sluitingsdata sturen naar: redactie.natuurkijker@gmail.com   t.a.v.  Olav Jan van Gerwen.

Vooruitkijker
Paul Vriesekoop verzorgt de digitale nieuwsbrief ‘Vooruitkijker’. Een aantal keer per jaar wordt deze nieuwsflits naar alle leden gestuurd. Dit medium wordt vooral gebruikt voor interne communicatie.
Wil je graag een oproep plaatsen als werkgroepcoördinator, projectleider of gewoon lid van IVN Amersfoort? Stuur dan een e-mail naar: paulvriesekoop@gmail.com

Website
De groep Website van IVN Amersfoort zorgt voor informatie over de doelstelling en activiteiten van IVN Amersfoort e.o. De groep houdt zich bezig met het uiterlijk en het technische onderhoud van deze site. Verder denkt ze graag mee over de wijze van publicatie en werkt ze ideeën uit voor de site.

De foto’s die beschikbaar worden gesteld aan de website zijn en blijven eigendom van de fotografen. Gelieve deze daarom niet te kopiëren!

Overname van informatie is toegestaan, mits met bronvermelding. Stuur even een berichtje, als je informatie wilt overnemen. Dat stellen we bijzonder op prijs.

Aan de website leveren diverse mensen een bijdrage in de vorm van ideeën, teksten en foto’s. Heb je tips, ideeën enzovoorts, schroom niet en meld ze bij de coördinator van de website, Ruud van Veenschoten.
Emailadres: webmaster@ivnamersfoort.nl