Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon.

In Veilige Handen

De afdeling Amersfoort hecht waarde aan een veilige omgeving waarin iedereen plezier kan beleven aan natuurbeleving in de meest brede zin van het woord. Sommige groepen verdienen hierbij extra aandacht omdat ze kwetsbaar zijn. Landelijk is hiervoor beleid ontwikkeld dat de afdeling Amersfoort integraal volgt. Het beleid “In Veilige Handen” schrijft o.a. voor dat de afdeling een vertrouwenscontactpersoon aanstelt. En dat ben ik.

Ervaar je grensoverschrijdend gedrag binnen de IVN? Voel je je onveilig en wil je daar vertrouwelijk over praten met iemand? Mail of bel en ik ga graag in gesprek met je. Samen kijken we dan naar mogelijke oplossingen.

Mijn taken.

Tot slot is van belang dat er altijd Meldingsplicht is richting politie, als er sprake is van een zedenmisdrijf. Het slachtoffer zelf bepaalt of er wel of niet aangifte wordt gedaan.

Mijn gegevens zijn:

Het volledige beleid is te vinden in de brochure In Veilige Handen van IVN landelijk.