Valleikanaal

Valleikanaal

valleikanaal

Het Valleikanaal is handmatig gegraven in de crisisjaren Dertig. Ja, toen hadden we ook al crisisjaren!

Het Valleikanaal is een kanaal van ongeveer 40 km lang in de Nederlandse provincies Utrecht en Gelderland. De naam is ontleend aan de Gelderse Vallei, waar het kanaal in noordelijke richting doorheen stroomt. Het doel van het kanaal is de afwatering van diezelfde vallei en dus het voorkomen van wateroverlast.

Ligging

Het kanaal loopt van de Nederrijn bij Rhenen (aan de voet van de Grebbeberg) naar de Eem in Amersfoort. Op verschillende plaatsen vormt het kanaal de grens tussen Utrecht en Gelderland. De plaatsen of gemeenten waar het Valleikanaal door loopt, zijn achtereenvolgens:

Rhenen;
Wageningen;
Veenendaal;
Overberg (gem. Utrechtse Heuvelrug);
Scherpenzeel;
Woudenberg;
Leusden;
Amersfoort.

Aanleg

Het Valleikanaal in zijn huidige vorm werd aangelegd in de periode 1935-1941 in het kader van de werkverschaffing. Dit was deels ter versterking van de Grebbelinie, deels ter verbetering van de afwatering van de Gelderse Vallei. Delen van het kanaal bestaan echter al veel langer. Het stuk tussen Rhenen en Veenendaal werd bijvoorbeeld al in de middeleeuwen gegraven en is sindsdien bekend onder de naam Bisschop Davidsgrift of kortweg Grift. Ter hoogte van Woudenberg volgt het deels de vroegere loop van de Lunterse Beek, ten oosten van Leusden de loop van de Moorsterbeek en ten noorden van Leusden de Modderbeek. Vanaf de Luntersebeek bij de Bruinenburgersluis moest tot aan de Moorsterbeek een nieuw stuk kanaal worden gegraven, net als ten noordoosten van Amersfoort tussen de Barneveldse Beek en de Eem.

Stuwen

Ter regulering van het waterpeil zijn er in het valleikanaal zeven stuwen aanwezig. In volgorde stroomafwaarts vanaf Rhenen tot Amersfoort:

StuwVerval (m)Plaats

Grebbesluis, 1,3 meter verval, Rhenen
Veenkampen, 0,3 meter verval, Wageningen
De Groep, 1,0 meter verval, Scherpenzeel
Pothbrug, 0,4 meter verval, Woudenberg
Roffelaar, 1,5 meter verval, Woudenberg
Asschat, 0,9 meter verval, Leusden
Balladelaan, 0,8 meter verval, Amersfoort

En nu de foto’s:

Kano opstap plaats. Wat is het toch een heerlijk traject om met de kano te ontdekken!Kano o[pstap plek, andere hoekLangs het kanaalLangs het kanaalPrachtig toch!Vertel maar wat het is . . . NatuurSluisje met vistrapValleikanaal 1Museum Bunker Grebbelinie

 

Museum Bunker Grebbelinie

Foto’s door Lenny van Valkenhoef.