Duurzaamheid

Doel:
De werkgroep wil mensen, organisaties en lokale overheid stimuleren om te kiezen voor een duurzame en solidaire samenleving. We vergroten het bewustzijn door het publiek te informeren en toe te leiden naar duurzame alternatieven en lokale coöperatieve initiatieven.

Activiteiten:
– duurzaamheidscafé ‘s en evenementen: met partners van het Platform Amersfoort Duurzaam organiseren we cafés en evenementen waarin we bezoekers op een leuke en leerzame manier laten kennis maken met duurzaamheid.  Zie www.platformamersfoortduurzaam.nl.

– workshops, gastlessen en advisering voor kerken, bedrijven, scholen, de eigen en andere IVN afdelingen, over duurzaamheid, klimaatverandering (in de Nederlandse natuur), plastic soep, duurzame en solidaire economie

– Acties: Wij zien publieksacties als goede educatie voor grotere groepen. Wij combineren acties van anderen met lokale doelen, o.a.: bijen (insecticiden)actie, Warme Truiendag (kledinginzameling voor de Kledingbank), plastic soepactie, Kleine Hoefprint (tegen oerwoudkap), ecotellingen in supermarkten, dag van de duurzaamheid, Klimaatzaak  Urgenda

– Platform Amersfoort Duurzaam: we zijn initiator geweest voor de oprichting in januari 2012 van dit samenwerkingsverband tussen inmiddels bijna 40 Amersfoortse maatschappelijke organisaties. Doel: afstemming en samenwerking, o.a. in acties en lobby naar politiek. Het platform neemt deel aan stads brede afstemming en samenwerking met gemeente, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. We onderhouden de facebookpagina en -groep en het twitteraccount van het platform. Zie http://www.platformamersfoortduurzaam.nl

Meer info via:  amersfoortduurzaam@gmail.com
of via de Coördinator van de werkgroep: Ruud Corduwener. E-mail: r.corduwener@gmail.com