Natuurlezingen

Natuurlezingen

De Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA) is een samenwerkingsverband van de Amersfoortse afdelingen van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en de Gemeente Amersfoort. Ze organiseert in principe op elke vierde dinsdag van de maand in de maanden september tot en met april een natuureducatieve lezing in Het Groene Huis. Incidenteel is er een excursie die aansluit op een lezing of een extra lezing die aansluit op de actualiteit.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de IVN-contactpersoon van de werkgroep Anneke Abma: anneke.abma@kpnmail.nl.