Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen
Bij de werkgroep “Handen uit de mouwen” gaat het ook letterlijk om de handen uit de mouwen te steken. In 2015 begonnen om samen met de gemeente te werken aan gecontroleerd beheer van de schaarse natuur, die we hebben. In 2016 is de werkgroep bezig gegaan op een stuk zandverstuiving in Oud Leusden en sinds 2018 werken we in Nimmerdor, een gemeentelijk bos aan de rand van Amersfoort. De reden om hier de handen uit de mouwen te gaan steken was het voorkomen van grootschalige kap en het gebruik van gif bij de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers.

HUM

Inmiddels is er door een bosexpert een plan gemaakt voor de toekomst van het bos. Vrijwilligerswerk is daarbij erg belangrijk. De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan onder andere uit het gebied vrij maken van opslag van Amerikaanse eik en soms Amerikaanse vogelkers, en het aanplanten van inheemse bomen. Het snoeisel wordt op rillen gelegd zodat vogels, kleine zoogdieren, insecten etc. schuilgelegenheid hebben.
Met name door het verwijderen van de Amerikaanse eik die in Nimmerdor echt woekert krijgen de inheemse planten en struiken de kans om te groeien en in de toekomst het bos weer over te nemen. Het is een kwestie van doorzetten, maar het effect begint nu al zichtbaar te worden.

Wij werken in nauwe samenwerking met de gemeente, waar we ook door gefinancierd worden in de vorm van een kleine bijdrage en het materiaal dat we nodig hebben.
Ons doel is om grootschalige kapacties te voorkomen, maar de veiligheid van de bosbezoeker is wel prioriteit nummer 1. Daar ziet de gemeente op toe.

De werkgroep “Handen uit de mouwen” werkt buiten het broedseizoen – grofweg van september tot en met april, eens in de 2 weken op zaterdagochtend.

Nieuwe instroom aan vrijwilligers is belangrijk voor de continuïteit van de groep. Je kunt informatie vragen en je opgeven via: handenuitdemouwen@ivnamersfoort.nl