Knotten

Knotten

In het winterseizoen wordt om de week in het landschap geknot. Onderhoud aan het coulisselandschap.

Het betreft vooral het afzetten van elzen en essen omdat die veel voorkomen in ons gebied en soms het het onderhouden van knotwilgen. Met het zagen van dit hak/geriefhout worden de ecologische en landschappelijke waarden van de singels en bosjes behouden. We gebruiken vrijwel alleen handzagen.

Onze knotploeg bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers die vanaf eind oktober tot en met begin maart om de week zaterdag ‘s morgens bomen zagen.

Het knotten gebeurt in een gemoedelijke sfeer. Koffie en/of thee zelf meenemen.

Voor het gereedschap o.a. de handzagen en handschoenen wordt gezorgd.

Het werk vindt plaats op het landgoed van Stichting de Boom ten zuiden van Leusden.

De knotdatums worden onderaan deze pagina vermeld.

Informatie is te verkrijgen bij annemiek@homan6.demon.nl

 

 

Ben je nieuw voor ons en wil je graag meehelpen mail dan ons even: ivnknotploegamersfoort@gmail.com

 

       

Veilig werken staat voorop.

De Arbo wet is ook van toepassing op vrijwilligerswerk, een reden temeer om aandacht aan veiligheid te besteden. Daarom hierbij een samenvatting van de aandachtspunten met betrekking tot veilig werken, die bij onze activiteiten belangrijk zijn:

* ZORG VOOR JE EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN JE OMGEVING.

* LET EROP DAT ER VOLDOENDE RUIMTE OM JE HEEN IS, WERK NIET DIRECT NAAST ELKAAR OP.

* DRAAG ALTIJD WERKHANDSCHOENEN.

* ZORG VOOR GOED SCHOEISEL MET GOED ZOOLPROFIEL.

* ZAAG ALTIJD EEN WIG IN AAN DE KANT WAAR NAAR TOE DE STAM MOET VALLEN.

* DENK ERAAN DAT HET AFGEZAAGDE DEEL BIJ HET VALLEN OMHOOG KAN SPRINGEN, DOE ALTIJD EEN STAP ACHTERUIT.

* WAARSCHUW DE ANDEREN IN JE OMGEVING ALS DE STAM DIE JE VELT GAAT VALLEN.

* ALS JE VERMOEID RAAKT STOP DAN, DE MEESTE (BIJNA) ONGELUKKEN KOMEN DOOR VERMOEIDHEID.

* LAAT GEEN INGEZAAGDE STAM ACHTER.

* LAAT GEEN GEREEDSCHAP SLINGEREN.

* ZORG VOOR EEN OPGERUIMDE WERKPLEK.

Arbo

Als vrijwilligers moeten wij ook werken volgens de Arbo regelgeving. Hiertoe is een Arbo plan en een Risico-inventarisatie document opgesteld.

Dit plan betreft een paar pagina’s over veilig werken die jullie moeten lezen. Als je komt knotten verlangen we van iedereen dat je een handtekening zet op een formulier. Hiermee verklaar je het Arbo plan als gelezen en begrepen. Dus dat je op de hoogte bent van de eventuele gevaren die er zijn door gebruikmaking van het scherpe gereedschap en vallende bomen en hoe je daar mee om moet gaan.

Lees even de onderstaande documenten door betreffende de Arbo regelgeving. Heb je na het lezen eventueel hierover nog vragen, dan zullen we die beantwoorden op de knotlocatie.

KNOT_Arboplan IVN Amersfoort december 2023

KNOT_Risico_Inventarisatie

Verzekering

De vrijwilligers van de knotgroep zijn verzekerd via de gemeente Leusden. Maar omdat we allemaal goed op de hoogte zijn van het Arbo plan en volgens het Arbo plan werken, zullen we hopelijk nooit aanspraak hoeven te doen op de verzekering.

    

Agenda

De knotdatums voor seizoen 2023-2024 zijn ingepland met startdatum 21 oktober 2023 en dan telkens om de week. De locatie wordt gemaild naar de knotters.

We knotten van 9:00 uur tot 12:00 uur op de volgende zaterdagen:

De knotdata:
21-10-2023
04-11-2023
18-11-2023
02-12-2023
16-12-2023
30-12-2023
13-01-2024
27-01-2024
10-02-2024
24-02-2024
09-03-2024