Groene GGZ

Wat is Groene GGZ ?

Groene GGZ is een landelijk initiatief onder auspiciën van Nature for Health, Green Mental Health en IVN Natuureducatie.

Voor wie is Groene GGZ ?

Voor mensen met psychiatrische problemen, maar ook voor familie, mantelzorgers en soms personeel.

Doel van Groene GGZ.

Het is een bewezen feit dat de natuur een positieve invloed heeft op ieders gezondheid. Wat Groene GGZ beoogt is om de natuur te integreren in het bevorderen van de gezondheid van mensen met psychiatrische problemen en hun omgeving. Denk aan het benutten van mooie terreinen, het bieden van behandelingen buiten.

Wie organiseren Groene GGZ in Amersfoort ?

Initiatiefnemer is Ruud van Nus, hij is werkzaam bij GGZ Centraal als verpleegkundig specialist in Zon en Schild. Samen met 4 andere vrijwilligers bedenkt hij activiteiten voor deze specifieke cliëntengroep. Groene GGZ en IVN werken hierin samen. Afhankelijk van om welke activiteit het gaat kan er een beroep worden gedaan op de expertise van een IVN werkgroep.

Email contact: ruudvannus@live.nl

Flyer wandelingen 2024 kunt u hier downloaden:

Groene GGZ Flyer 2024