ANBI gegevens 2019

Situatie 2019:

Naam afdeling: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Almere

Verkorte naam: IVN, afdeling Almere

KvK-nummer: 40656024

RSIN-nummer: 816636461

Postadres: Kemphaanstraat 1, 1358 AD  Almere

Bezoekadres: Schaapskooi, Muiderweg 8, 1351 GJ Almere

E-mail: ivnalmere@yahoo.com

Doelstelling:

Hoofdlijn beleid

Het ontwikkelen en uitvoeren van een aanbod van natuur- en milieu educatieve activiteiten, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt en waarmee invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke betrokkenheid.

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Het bestuur en leden krijgen geen vergoeding voor door hen uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Door hen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd en worden na controle door de penningmeester vergoed. Voor uitgaven groter dan € 100,- is vooraf toestemming van het bestuur noodzakelijk.

Lees hier het verslag van de activiteiten in 2019: IVN Almere jaarverslag 2019

Het financieel verslag 2019 vind je hier: Financieel verslag 2019