Recreatieondernemers

IVN heeft tot en met 2017 landelijk meer dan 3.000 recreatieondernemers opgeleid als ‘Gastheer van het Landschap’, waarvan het grootste deel ondernemer is in een van de Nationale Parken.  
Recreatieondernemers in en om, of in de buurt van de Nationale Parken zijn voor bezoekers vaak de eerste kennismaking met een Nationaal Park. Daarom is het programma “Gastheer van het Landschap” ontwikkeld. Het programma start met een cursus van minimaal 5 dagdelen waarna de ondernemers samen een netwerk vormen die tenminste een keer per jaar samenkomen om de actuele ontwikkelingen in de gebieden te bespreken. Ondernemers leren over het verhaal van het gebied, de cultuurhistorie, natuur en landschap en de recreatieve voorzieningen in hún Nationaal Park om daarmee hun gasten goed te kunnen informeren. In totaal hebben – gerekend tot en met december 2017- bijna 1.500 ondernemers deelgenomen aan een cursus Gastheerschap in een Nationaal Park en draaien zij mee in het Gastherennetwerk dat op initiatief van IVN bij elkaar komt.

Accepteer cookies

Beleefweken en -arrangementen

In het kader van het vormen van nieuwe allianties en co-creaties wordt veel aandacht besteed aan beleef-arrangementen met de Gastheren. Een aantal succesvolle arrangementvormen zoals de ondernemerssafari is  verder uitgerold in diverse parken waaronder Drents-Friese Wold en De Sallandse Heuvelrug. In 2017 zijn meerdere beleefweken georganiseerd, waaronder ‘De Oosterscheldeweek, de Weerribben-Wieden Week, De Paarse Loperweek op De Sallandse Heuvelrug, de Maasduinenweek en de Peelweek.