Werkgroep Milieu en Ruimtelijke ordening

De werkgroep volgt het beleid van overheden inzake natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Hiertoe let de werkgroep vooral op kansen voor de natuur bij de beleidsontwikkeling. Ook is er oog voor bedreigingen van natuur en milieu en de werkgroep komt hierbij dan ook in actie.

Regelmatig vindt er overleg plaats met overheden, andere natuurorganisaties en milieuorganisaties, maar ook met particulieren en burgerorganisaties.