Vogelwerkgroep op excursie naar Wageningen Vogels

Vogelwerkgroep op excursie naar Wageningen

De Oude IJsselstreek 17 november 2021

Start        :                     Parkeerplaats Fletcher Hotel De Wageningse Berg.
Aanvang :                     09.00 uur tot 13.30 uur.
Deelnemers :               8 personen.
Georganiseerd door:  Chris en Jeroen

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Op deze zaterdag ochtend een excursie met meerdere gezichten. Het begon met lichte regen en gaandeweg de ochtend kwam de zon er nog even door. Daarnaast de start in het parkachtige Arboretum van Wageningen en daarna gewandeld door de Wageningse Boven Polder.

Klokslag 9 uur verzamelden we op de parking en zijn we en na een korte introductie gestart.

Chris en Jeroen hadden de route op de vrijdag al voor gelopen en hadden tijdens deze ronde al veel mooie waarnemingen gedaan in dit gevarieerde terrein met mooie uitzichtpunten vanaf de stuwwal en mooie vergezichten in de polder.
Er waren veel vogels die zich weer goed lieten horen maar we hebben er deze dag ook veel gezien waaronder ook de schuwe Waterral. Veel Koperwieken gespot maar op deze dag slechts een paar Kramsvogel.

We hebben ook gezocht naar de Humes Bladkoning maar deze niet waargenomen of gehoord op deze dag.
Toch meer dan tevreden over de vele soorten die we wel hebben waargenomen.

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

 

IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepWintertalingen

 

 

Zie verder de soorten lijst onder aan dit verslag.IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Rond 13.30 uur hebben we afscheid van elkaar genomen en Chris en Jeroen bedankt voor een geslaagde excursie door een bijzonder gevarieerd gebied waar we de komende jaren graag terugkomen.

Soorten lijst:

Koolmees                                                    Pimpelmees                     Aalscholver

Keep                                                             Grote Bonte Specht       Fuut

Vink                                                              Merel                                Cetti Zanger

Sijsjes                                                           Gaai                                   Waterral

Zwarte Kraai                                               Ekster                                Slobeend

Staartmees                                                 Koperwiek                        Dodaars

Houtduif                                                      Boomklever                     Watersnip

Roodborst                                                   Boomkruiper                   Kolgans

Winterkoning                                             Wilde Eend                      Grauwe Gans

Krakeend                                                    Wintertaling                     Fazant

Grote Zilverreiger                                     Blauwe reiger                   Kokmeeuw

Ooievaar                                                     Tjiftjaf                                Kauw

Huismus                                                      Putter                                Turkse Tortel

Spreeuw                                                      IJsvogel                             Kievit

Slechtvalk                                                   Torenvalk                          Buizerd

Grote Zaagbek                                           Kramsvogel                       Smient

Groenling                                                   Zilvermeeuw                     Kuifeend

Goudvink

Foto’s: Jeroen Hoveling

Ontdek meer over

Deel deze pagina