Op stap met de nieuwe gemeenteraad en commissieleden van de gemeente Zevenaar Biodiversiteit

Op stap met de nieuwe gemeenteraad en commissieleden van de gemeente Zevenaar

De Oude IJsselstreek 23 juli 2022

Vrijdag 15 juni was een mooie zomerdag met aangename temperaturen.
Bij restaurant Thoen en Thans verzamelden zich 50 mensen die met ons mee gingen wandelen in Plan Karekiet en rond de Breuly. De bedoeling was om het thema “biodiversiteit” te bespreken. Verder gaven we onszelf de opdracht om het werk van de vele, vele vrijwilligers zichtbaar te maken.
Bij de voorbereidingen van deze excursie hebben we dankbaar gebruik gemaakt van een eindproject van de laatste gidsencursus; de informatiebron: Natuur achter de dijk bij Oud-Zevenaar.

We begonnen natuurlijk op de dijk waar je een prachtig uitzicht hebt over het stroomdal van de Rijn met aan de achterkant de heuvelruggen van het Montferland en het Rijk van Nijmegen. Naast de ontstaansgeschiedenis van het landschap hebben we daar ook verteld over de Mauritswerken uit de 80-jarige oorlog; een belangrijke periode in onze streek die gelukkig steeds meer aandacht krijgt. 
Ook konden we daar praten over hoe stichting Twickel bezig is het landschap in te richten met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit door middel van natuur inclusieve landbouw, een zoektocht naar een nieuwe en duurzame manier van landbouwbedrijven.  

Daarna ging het verder het rabattenbos van de Weijenwaard in naar de broedhoop van de ringslangen. We hebben er verteld over de levenswijze van deze, ongevaarlijke, dieren maar ook over vrijwilligersgroep OKE die veel werk verzet heeft om van dit bos weer een dynamisch gebied te maken. Door het knotten en schonen worden telkens nieuwe mini-biotoopjes geschapen met alle diversiteit van dien. Dit is ook een van de locaties van het grootste natuurproject voor basisscholen in de Liemers “Je school kan de boom in”. Onder begeleiding van een enthousiaste groep vrijwilligers gaan rond de 600 leerlingen per jaar aan de slag om wilgen te knotten. Een natuurervaring die ze hun hele leven meenemen.

In Plan Karekiet gingen we kijken bij de beverburcht en was er aandacht voor modderkruiper en kamsalamander en de werkzaamheden die nodig zijn om die soorten voor het gebied te behouden. Verder ging het over het waterbeheer in zijn algemeenheid en de Rijnstrangen in het bijzonder en de uitdagingen waar de klimaatverandering ons voor stelt.
Tot slot ging het over het hoe en waarom van de bestrijding van invasieve exoten als de grote berenklauw.

Op de toegangsweg naar de Rosandse Polder stond er een auto klaar gevuld met allemaal verfrissende drankjes en daarna ging de tocht verder langs de Breuly, een waterplas ontstaan door een dijkdoorbraak. Ook hier kwam het thema biodiversiteit weer aan de orde bij het verhaal over het belang van de verbindende rol tussen gebieden die dijkwanden en meidoornhagen spelen. De dijkwanden worden gefaseerd gemaaid en het wemelde er van de zandoogjes en sprinkhanen. De meidoornhaag achter de Breuly fungeert naast verbindingszone ook als een barrière die loslopende honden uit het weiland moet houden. In plaats van een lelijk hek is in samenspraak tussen vrijwilligersgroep Vrienden van de Breuly en de veehouder gekozen voor deze haag. 

Ooit was de gemeente Zevenaar van plan de oude tichelgaten achter de Breuly als vuilnisbelt te gaan gebruiken. Door verzet van inwoners is dat nooit doorgegaan en is dit nu een fijn recreatiegebied met visstekken aan het water, wandelpaden onder wilgen en elzen en bloemenweides tussen de onlangs aangeplante hagen. 

Daarna liepen we over de Steenheuvel, een verrassend open stukje met moestuinen en weilandjes waar vooral de jagende libellen de aandacht trokken. Daarna liepen we over de schaduwrijke Tichelkamp terug naar Thoen en Thans. 

Hier kon men een drankje nemen waarna Roel uitleg gaf over het leven en het belang van wilde bijen. Daarna konden de deelnemers groepsgewijs een bijenhotel in elkaar zetten bestemd voor een van de 12 kernen in de gemeente.

Ondanks dat we te maken hadden met inwoners van Zevenaar en omgeving waren velen verrast door de schoonheid en de variatie aan planten- en dierenleven die we onderweg lieten zien. We hopen natuurlijk dat ze dit in gedachten houden bij hun werk voor deze gemeente.

Gemma, Martien, Roel, Sjoukje en Carin

Ontdek meer over

Deel deze pagina