Verslag van de excursie Natuur achter de dijk bij Oud-Zevenaar op zondag 4 september Biodiversiteit

Verslag van de excursie Natuur achter de dijk bij Oud-Zevenaar op zondag 4 september

De Oude IJsselstreek 5 september 2022

We waren met genoeg gidsen voor de 50 mensen die zich hadden aangemeld en ook verschenen. Namelijk de gidsen van de in eerste instantie geplande excursie Plan Karekiet en de nieuwe gidsen, die deze hadden herzien in een breder verband.

We konden 3 groepen samenstellen en gingen op pad onder een door wat wolken getemd zonnetje. Een eerste belangrijk aandachtpunt was de uitkijkplek vanaf het Processiepad, waarbij o.a. de Mauritswerken en het ontstaan van de Rijnstrangen werden belicht. Via de paddenpoel liepen we naar het voor publiek niet openbare gebied van de Gelderse waard en de Rosandse polder. We bekeken de brede stroken struweel en akkerranden, vrij recent aangelegd om de biodiversiteit te bevorderen.

Vervolgens liepen we rond het baggergat, waarin deelnemers aan de wandeling in hun jeugd gezwommen hadden. Er werd zowel klei als zand gebaggerd, klei voor de steenfabrieken en zand om de ontkleide gebieden op te hogen. De begroeiing eromheen wordt in toom gehouden door zoogkoeien van het Charolais ras. Vanaf de plek van de Mauritswerken keken we nu naar de kerk van Oud-Zevenaar.

Op de terugweg liepen we langs de herstelde rabatten en Plan Karekiet en passeerden beversporen. Genoeg indrukken waren opgedaan ondanks de geringe bloei van planten door de droogte.

Door: Miep Deen

Ontdek meer over

Deel deze pagina