Natuurparkje Alinghoek in Drouwen

Natuurparkje Alinghoek in Drouwen

Borger-Odoorn 2 januari 2020

IVN Borger-Odoorn heeft, samen met inwoners van Drouwen, het initiatief genomen om middenin Drouwen een natuurparkje aan te leggen. De bedoeling is om dit parkje aantrekkelijk te maken voor inwoners en recreanten, maar vooral ook voor vlinders, bijen en vogels. Op die manier wordt de biodiversiteit (soortenrijkdom) bevorderd. Landschapsbeheer Drenthe adviseert, de gemeente Borger-Odoorn is betrokken als eigenaar van het terrein en subsidieverlener en  Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is betrokken als supporter. In het voorjaar van 2020 worden wilde bloemen gezaaid en fruitbomen geplant. Ook zijn er plannen om een zwaluwentil te plaatsen. Langs het parkje loopt een wandelroute en twee fietsroutes. Daarom wordt ook een picknickbank geplaatst. Op een informatiepaneel wordt uitleg gegeven over de bedoeling van dit natuurparkje. Bezoekers worden uitgenodigd om door het parkje te lopen en bepaalde plantensoorten te ontdekken.

alinghoek2Na het Overhoekenproject in Valthe is dit nu het tweede project waarbij IVN Borger-Odoorn, met hulp van inwoners, en samen met Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente een bijdrage levert aan het verfraaien van onze gemeente en vooral ook de bevordering van de biodiversiteit. Wie volgt? De Gemeente Borger-Odoorn staat in het algemeen positief tegenover initiatieven vanuit de bevolking die kunnen leiden tot meer natuur in de bebouwde omgeving. Wat te denken van bijvoorbeeld het voormalige SIVO terrein in Odoorn? Dit schreeuwt bijna om een meer natuurlijke inrichting. IVN Borger-Odoorn kan adviseren bij de aanpak, contact leggen met de juiste personen bij gemeente en Landschapsbeheer Drenthe. Bovendien hebben we veel ervaring met het aanvragen van subsidie. Wie neemt de handschoen op?

Deel deze pagina