Planten in Natuurparkje Alinghoek genoteerd Overig

Planten in Natuurparkje Alinghoek genoteerd

Borger-Odoorn 7 maart 2021

In het afgelopen jaar is in het natuurparkje de flora geïnventariseerd. Er zijn 140 soorten waargenomen. Voor een deel zijn dat soorten die al in het gebied voorkwamen. Maar er is ook een deel van het terrein ingezaaid met een bloemenmengsel. In dit mengsel zaten alleen zaden van planten die van nature in Drenthe voorkomen. Doordat het maaisel de afgelopen twee jaar is weggevoerd en er geen bemesting meer plaatsvond lijkt het erop dat geel walstro, grote pimpernel, blaassilene en wilde marjolein in aantal zijn toegenomen.

Geel walstro is een waardplant voor o.a. de zeldzame walstropijlstaart, de kolibrievlinder en het klein avondrood. Deze nachtvlinders zijn dit jaar waargenomen in Drouwen.

Door het opschonen van de wilgenopslag kregen bevertjes (leuk grasje), stijve ogentroost, hazenpootje, grasklokje en het rapunzelklokje de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. Enkele opmerkelijke soorten waren verder tarwe, erwt, struikhei (één polletje) en een wilde narcis. De wilde narcis staat de laatste jaren extra in de belangstelling. Met name Landschapsbeheer Drenthe maakt zich sterk om deze plant voor Drenthe te behouden.

Klik hier voor meer informatie over de wilde narcis

Complete lijst met de gevonden planten:
Flora inventarisatie Alinghoek

Ontdek meer over

Deel deze pagina