Idylle in Borger

In 2013 startten de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders vereniging, gesteund door de postcodeloterij,  het project Idylle, Tot eind 2016 zijn er door het hele land zo’n vijftig idylles aangelegd.

Vlinders en bijen hebben het moeilijk, omdat er steeds minder bloemrijke plekken zijn. Ze hebben bloemen nodig om nectar en stuifmeel te verzamelen. Daarom zijn Idylles aangelegd. Deze ingezaaide bloemrijke veldjes zijn niet alleen voor vlinders en bijen maar ook voor mensen, want ze geven meer kleur aan het landschap en het zijn heerlijke plekjes om te wandelen en te genieten van de natuur.

IVN Borger-Odoorn was nog in oprichting toen in de krant het  bericht verscheen: locaties gezocht voor de aanleg van idylles in Nederland. Samen met het Hunebedcentrum hebben we ons  aangemeld. We waren van mening dat het terrein van het Hunebedcentrum een uitstekende locatie was voor de aanleg van een idylle en de Vlinderstichting bleek het met ons eens te zijn. Er werd een plan gemaakt door Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. uit Bedum en op 8 oktober 2013 werd onze idylle ingezaaid. Van der Werf zorgde daarna drie jaar in opdracht van de vlinderstichting voor beheer, onderhoud en monitoring. Dit met hulp van vrijwilligers van onze IVN afdeling.

Aanleg en monitoringsverslag

Over de periode waarin Van der Werf onze idylle onder zijn hoede had werd een eindverslag geschreven. Dit aanleg en monitoringsverslag kun je hier downloaden

In het verslag wordt  verteld over de aanleg van de idylle en over de activiteiten tijdens de onderhoudsperiode. Centraal daarin staat de strijd tegen de grassen die de nectarplanten onderdrukten. De uitgangssituatie was niet gunstig. Het terrein was verruigd en voedselrijk. Daarom werd voor het inzaaien de bovenlaag verwijderd. Daarna werd een gebiedseigen kruidenmengsel ingezaaid. Ook werden verscheidene heesters geplant zoals sporkehout, meidoorns, roos en wilg.

Tijdens de onderhoudsperiode (2013 t/m 2016) stond de strijd tegen grassen centraal.

Maaien en afvoeren was het devies. Door de rijke ondergrond en de grasgroei die daardoor ontstaat is het voor de idylle een proces van lange adem. Door het juiste maaibeheer toe te passen aan de hand van een gedegen jaarlijkse inventarisatie ontwikkelt de idylle zich tot een aanwinst voor het Hunebedcentrum waar vlinders, bijen en bezoekers van kunnen genieten.

In het eindverslag  staat een advies over het onderhoud na 2016. Kort samengevat was dit advies. Op de zelfde voet doorgaan met inventariseren en daar het maaibeheer op aanpassen. Dit komt neer op één keer per jaar maaien en afvoeren van het maaisel. Bij sterke opkomst van grassen kan zo nodig in juni/juli selectief worden gemaaid

De ingeplante heesters hebben de functie van waardplant en bieden beschutting op winderige dagen. Dit laatste zal met de groei van de heesters alleen maar toenemen.

Onderhoud aan de heesters is niet nodig.

Groot koolwitje

Beheer Idylle in de periode na 2016

Vanaf 2016 wordt het beheer gedaan door de werkgroep Idylle in samenwerking met het Hunebedcentrum. De verarming van de grond is inderdaad een kwestie van lange adem. In het begin is er zelfs twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Het maaien wordt gedaan door het Hunebedcentrum. Het verwijderen van het maaisel door de werkgroep. Het jaarlijkse maaien gebeurt in november, omdat het gras daarna nauwelijks nog groeit, waardoor de kruiden in het voorjaar zich beter kunnen ontwikkelen.

In 2018 was er nog een monitoring door Van der Werf. Men was tevreden over de vooruitgang. Geadviseerd werd om door te gaan op de ingeslagen weg en zo nodig delen van het terrein een keer extra te maaien.

Op een gegeven moment gingen de (niet ingezaaide) lupinen geweldig overheersen. Die zijn toen verwijderd. Ook Jakobskruiskruid doet het goed. Mooie gele bloemen en de Sint-Jacobsvlinder is er dol op, maar toch wordt ook die plant in toom gehouden.

In 2021 zijn er ongeveer 2800 verwilderingsbolletjes geplant om in het vroege voorjaar ook bloei te hebben.

Idylle 10 jaar

In 2023 bestaat de idylle tien  jaar.  Het is een mooie bloementuin geworden en het gras is op een paar plekken na duidelijk terug gedrongen.

De vlinders worden van april tot oktober wekelijks geteld en de resultaten worden doorgegeven aan de landelijke Vlinderstichting. Zie ook de informatie achter werkgroep Idylle.