Bestuur

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de IVN afdeling. Minimaal een keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering waarin een jaarverslag (zowel inhoudelijk als financieel) wordt behandeld en een begroting voor het komende boekjaar wordt vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Koos Roggeveld

Secretaris: Jos Vink

Penningmeester: Eric Machiels

Lid: Elsa Schepers

Lid: Jan Veldman 

 

Het bestuur is bereikbaar via e-mail