Activiteitencommissie

De belangrijkste taak van de activiteitencommissie is het organiseren van lezingen, excursies, workshops en cursussen. Kortom activiteiten waaraan leden en bijna altijd ook niet leden kunnen deelnemen. Alle activiteiten hebben de missie van IVN als uitgangspunt.

We willen iedereen, jong en oud laten beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is!

Voor de algemene ledenvergadering aan het begin van elk jaar stellen we een voorlopig jaarprogramma op. Leden kunne daarvoor ideeën aanleveren

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

Voor tips of vragen aan de activiteitencommissie kun je ons een e-mail sturen.