Natuurwerkgroep Valthe e.o.

De natuurwerkgroep bestaat uit een wisselend aantal leden.

Door de Natuurwerkgroep Valthe worden diverse werkzaamheden in en rond Valthe uitgevoerd. Zoals maaiwerkzaamheden achter de OBS de Linderakkers. In 2021 zijn daar  bloembollen geplant die elk jaar uitbundig bloeien.

Verder wordt elk jaar het gebruikelijke onderhoud gepleegd op de diverse bloemweitjes in Valthe (maaien en afvoeren). Deze bloemenweitjes zijn aangelegd tijdens het overhoeken project Valthe. Zie onder de kop projecten.

In 2022 zijn bij de Vlintweg extra  bloembollen geplant en een deel ingezaaid met grote ratelaar. Het is de bedoeling dat deze halfparasiet de grasgroei onderdrukt om zodoende kruiden meer kansen te geven om zich te vestigen.

Op Natuurwerkdag is met bijna de hele werkgroep het bloemenweitje in het bosje bij de Tweelingen gemaaid en afgehooid, paden zijn vrijgemaakt zodat deze weer begaanbaar zijn. Voor meerdere leden van de werkgroep was dit bloemenweitje een verrassing; ondanks dat velen regelmatig een wandeling door het bosje maken was dit weitje nog vrijwel niet bekend. De bloemrijkdom neemt op dit verborgen weitje jaarlijks toe en in de zomer tref je hier al een hele rijkdom aan insecten waaronder hommels, bijen en zweefvliegen.